ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuskie Talenty
Program Stypendialny realizowany przez Samorząd Województwa Lubuskiego
Ogłoszenie dotyczące terminu naboru wniosków w roku szkolnym 2023/2024
 
Szanowni Państwo, 
z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 357/5044/23 z dnia 26 września 2023 roku wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.  
 
Nabór odbędzie się w terminie: od 2 października do 13 października 2023 r.
 
Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2023/2024, powinni złożyć wnioski w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej: 
1) w wersji elektronicznej poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej, https://lubuskie.wypelnij-wniosek.pl/ 
2) w wersji papierowej wraz z załącznikami wygenerowanymi z Generatora wniosków i pozostałymi dokumentami 
Wersję papierową wniosku  o przyznanie stypendium ( wydrukowaną z generatora ) należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia zakończenia naboru (tj. do dnia 20 października 2023 r.) na jeden z poniżej podanych adresów:  
  • Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra;
  • Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego Województa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski; 
 
Kryteria niezbędne do spełnienia, aby złożyć wniosek o stypendium: 
a) uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego; 
b) uzyskanie z 3 przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2022/2023) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,00; 
c) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2022/2023) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,00 w Szkole Podstawowej oraz 4,90 w Liceum Ogólnokształcącym; 
d)    niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały XX/290/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.
e) uzyskanie dochodu nieprzekraczającego półtorakrotności minimalnego wynagrodzenia brutto na członka rodziny ucznia w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium; 
 
Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej. Zakłada się przyznanie stypendium dla 222 uczniów (70 dla szkół podstawowych oraz 152 dla uczniów liceów ogólnokształcących). Listy rankingowe, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Lubuskiego.  
 
Dodatkowe punkty można uzyskać, spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:
a) zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2023/2024, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu z przedmiotów kierunkowych;   
b) posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;                
c) status rodziny wielodzietnej ucznia ubiegającego się o stypendium. 
 
Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2023/2024. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli lub pedagogów szkolnych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami (obecnie obowiązującego) Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.
 
Prosimy wszystkich o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ziarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-29 07:54:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Łoś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-29 08:02:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Łoś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-29 08:43:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2428 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno–ekonomicznej klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2023/2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno – ekonomicznej klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2023/2024.
Na podstawie uchwały Nr  LV/568/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010, Nr 92, poz. 1337) powyższy projekt uchwały kieruje się do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ustala się:
•    Datę rozpoczęcia konsultacji: 28 czerwca 2023 roku, datę zakończenia konsultacji – 5 lipca 2023 roku;
•    Formę konsultacji – składanie uwag i wniosków wraz z ich uzasadnieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ;
•    Komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji – Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ziarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-27 13:49:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Łoś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-27 14:04:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Łoś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-27 14:04:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2988 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuskie Talenty
Program Stypendialny realizowany przez Samorząd Województwa Lubuskiego
Ogłoszenie dotyczące terminu naboru wniosków w roku szkolnym 2022/2023
 
Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 289/3983/22 z dnia 27 września 2022 roku wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.
Termin naboru został ustalony na okres
od 3 października do 14 października 2022 r.
 
 
Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów Lubuskie Talenty – Program Stypendialny, powinni złożyć wnioski w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
1) w wersji elektronicznej poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej, https://lubuskie.wypelnij-wniosek.pl/
2) w wersji papierowej wraz z załącznikami wygenerowanymi z Generatora wniosków i pozostałymi dokumentami
Wersje papierowe wniosków o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia zakończenia naboru (tj. do dnia 21 października 2022 r.) na jeden z poniżej podanych adresów:
  • Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra;
  • Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp.,
    ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
     
 
Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:
a) uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego;
b) uzyskanie z 3 przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2021/2022) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,67;
c) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2021/2022) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,50;
d) niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały XX/290/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.
Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej. Zakłada się przyznanie stypendium dla 263 uczniów (108 dla szkół podstawowych oraz 155 dla uczniów liceów ogólnokształcących). Listy rankingowe, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Lubuskiego. 
 
Dodatkowe punkty można uzyskać, spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:
a) zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2022/2023, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu z przedmiotów kierunkowymi
b) posiadanie przez ucznia ubiegającego/ą się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
c) status rodziny wielodzietnej ucznia ubiegającego się o stypendium.
 
Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2022/2023. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2022 r. do czerwca 2023 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli lub pedagogów szkolnych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.
Prosimy wszystkich o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową. Szczegółowe informację uzyskają Państwo w Wydziale Projektów Społecznych Departamentu Infrastruktury Społecznej UMWL przy
al. Niepodległości 27 lub pod numerem 609 905 002 oraz 501 945 745.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Glaz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-29 12:03:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Łoś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-29 12:18:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Łoś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-29 12:18:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »