ˆ

Stan przyjmowanych spraw

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianiu podlega m. in. informacja publiczna o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze sprawy są przyjmowane i załatwiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z instrukcją kancelaryjną.
Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie oraz postępowanie w tym zakresie
z wszelką dokumentacją i stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Sprawy wpływające do Urzędu są ewidencjonowane przez Kancelarię Ogólną, a następnie pismo zostaje skierowane do sekretariatu Marszałka/Członka Zarządu/właściwej w sprawie komórki organizacyjnej Urzędu. Po wpływie pisma do sekretariatu, jest ono przedkładane odpowiednio Marszałkowi/Członkowi Zarządu/Dyrektorowi komórki organizacyjnej, który następnie dekretuje je – wskazując komórkę organizacyjną/pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.
O stanie przyjętej do Urzędu sprawy można dowiedzieć się bezpośrednio we właściwej komórce organizacyjnej, w zakresie zadań której znajduje się przedmiot sprawy zainteresowanego. Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych znajdują się w zakładce „Kontakt – departamenty i  biura”
Zakresy działań poszczególnych komórek organizacyjnych zawiera Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze, który jest dostępny w zakładce „Urząd Marszałkowski →Regulamin organizacyjny”.
Nad prawidłowością i terminowością udzielenia odpowiedzi na korespondencję nadzór sprawują dyrektorzy kposzczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.
Podstawową metodą identyfikacji będzie poprawne przekazanie przez zainteresowanego danych o sprawie tj. dokładnej daty złożenia lub wysłania pisma i opisu przedmiotu sprawy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Halasz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-29 11:27:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Halasz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-29 11:30:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Halasz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-29 11:31:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1415 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »