ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja Dostępności Cyfrowej
 
 • Oświadczenie w sprawie dostępności
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://bip.lubuskie.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz.848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejkiego i Rady (UE)  2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.lubuskie.pl.
 
 • Status pod wzgledem zgodności
  Strona internetowa https://bip.lubuskie.pl/ jest częściowo zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załacznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz.858).

  Na stronie dodane są filmy, do których częściowo zostały dodane napisy dla osób Głuchych.
 
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
  Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2023r.
Oświadczenie sporządzono na podstawie somooceny dokonanej przez Administratorów strony internetowej https://bip.lubuskie.pl/.
 
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

1. Publikacja strony https://bip.lubuskie.pl/ - 2013-05-01
2. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Katarzyna Turczyniak,
    adres poczty elektronicznej . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 45 65 551. Tą
    samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
    Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
    opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
    internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.  
    Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny
    powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
    niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
   Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe,podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
    W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę
    na takie działanie.
3. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
4. Dostępna w serwisie https://bip.lubuskie.pl/ skróty klawiaturowe (accesskey):
 • [u] - Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] - Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] - Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] - Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] - Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe

  Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych  (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 99.X --> lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 98.X --> lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X --> lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 77.X --> lewy ALT + [litera_skrótu]
 • EDGE v 99.X --> lewy ALT + [litera_skrótu]

  Oprócz powyższych skrótów w każdej przeglądarce działa oczywiście pojedynczy przeskok, który uruchamiamy wciskając przycisk TAB.
 
5. Pod adresem https://bip.lubuskie.pl/ dostępne są:   
  
6. Pod adresem https://bip.lubuskie.pl/kontakt/35/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia po wybraniu w polu Adresat -->Wiadomość,
    przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
7. Pod adresem https://bip.lubuskie.pl/redaktorzy/5/ dostępne są numery telefonów Administratorów, które umożliwiają
    bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
8. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność
    strony internetowej  https://bip.lubuskie.pl/ była na poziomie WCAG 2.1.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Filip Maśluk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-05 08:34:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Filip Maśluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-05 11:10:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Filip Maśluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-31 11:18:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »