ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-01-28 15:28:32 przez Ewa Laskowska

Akapit nr - brak tytułu

Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, powołana 17 listopada 2009 roku uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego, jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu w zakresie planowania rozwoju województwa lubuskiego, opiniowania ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu oraz stymulującym strategiczną dyskusję na temat celów, kierunków i form realizacji polityki regionalnej w województwie lubuskim. Rada wyraża również opinie w zakresie aktualnych priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami dokumentów strategicznych kraju, współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, w jej monitorowaniu i ewaluacji.

Członkami Rady są przedstawiciele najważniejszych w regionie instytucji współodpowiedzialnych za rozwój województwa lubuskiego, w tym m.in.: administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz organizacji zrzeszających lubuskich przedsiębiorców.
 
Skład osobowy Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego:
 
 1. Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego - Przewodnicząca Rady
 2. Stanisław Tomczyszyn, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego - Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Maciej Nowicki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego – Sekretarz Rady
 4. Wioleta Haręźlak, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego
 5. Czesław Fiedorowicz, Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"
 6. Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski
 7. Marcin Jabłoński, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
 8. prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
 9. Jacek Wójcicki, Prezydent Miasta Gorzów Wielkopolski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina"
 10. Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra
 11. Jan Kaczanowski, Przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 12. Piotr Barczak, Przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra
 13. Roman Fedak, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze
 14. Grzegorz Potęga, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego
 15. Marek Cebula, Prezes Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 16. Henryk Janowicz, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego
 17. Marian Babiuch, Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego
 18. Waldemar Stępak, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
 19. Paweł Tonder, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 20. Marek Langer, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze
 21. Janusz Jasiński, Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej
 22. Henryk Maciej Woźniak, Prezes Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców
 23. Jerzy Korolewicz, Prezes Zarządu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.
 24. Mariusz Herbut, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
 25. Hanna Nowicka, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze
 26. Mariusz Olejniczak, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze
 27. Wojciech Grochala, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze
 28. Romuald Malinowski, Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych
 29. dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 30. Zbigniew Czmuda, przedsiębiorca, właściciel Pałacu w Wiechlicach
 31. Stanisław Myśliwiec, Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej 
« powrót do poprzedniej strony