ˆ

Lubuski Program Ochrony Zdrowia 2030

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Lubuski Program Ochrony Zdrowia 2030

Akapit nr 1 - brak tytułu

„Lubuski Program Ochrony Zdrowia 2030” jest kontynuacją „Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2021 r.)” przyjętej Uchwałą nr XLVII/567/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2014 r. roku, z późn. zm. Dokument jest także rozwinięciem „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030”, który określa cele i kierunki działań Samorządu Województwa Lubuskiego w polityce promocji i ochrony zdrowia.
Zasadniczym celem opracowania Lubuskiego Programu Ochrony Zdrowia 2030 jest wyznaczenie kierunków rozwoju lecznictwa w województwie lubuskim, uwzględniających sytuację demograficzną i epidemiologiczną województwa lubuskiego oraz aktualne zasoby kadrowe i infrastrukturalne. Dokument jest wyrazem dążenia Województwa Lubuskiego do zapewnienia wszystkim jego mieszkańcom swobodnego i równego dostępu do opieki medycznej o możliwie najwyższym standardzie.
LPOZ 2030 uwzględnia również informację w zakresie nakładów finansowych na leczenie zarówno w odniesieniu do osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Druga część Programu ma charakter planistyczny. W oparciu o analizę SWOT opracowane zostały zadania, które przypisano celom strategicznym i operacyjnym. Ponadto dokument zawiera opis sytemu wdrażania i monitorowania Programu.
Integralną część LPOZ 2030 stanowią załączniki: wykaz inwestycji zgłoszonych do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (unijnych i krajowych) oraz wykaz inwestycji jednostek ochrony zdrowia o istotnym znaczeniu dla zdrowia mieszkańców województwa lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Wróblewski - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-31 09:34:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Michalak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-31 10:33:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Michalak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-29 14:03:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »