ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Facebook

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Województwa Lubuskiego na portalu społecznościowym Facebook
 
      1. Dedykowana jest osobom, które korzystają z fanpage’u Województwa Lubuskiego, w szczególności osobom, które:
 • dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
 • udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u na swoim profilu,
 • opublikowały recenzję na fanpage’u,
 • wysłały wiadomość prywatną do administratorów fanpage poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.
      2. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze  ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
 
      3. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem:
 
      4. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, w następujących celach:
 • w celu prowadzenia fanpage’u Administratora na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland Ltd. i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i które odbywają się na terenie województwa lubuskiego, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej,
 • w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności portalu społecznościowego Facebook (komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Administratora),
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a Administratora,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • w celach archiwalnych,
Podstawy prawne:
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa wyżej  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a) RODO),
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa
      5. Informacje o odbiorcach danych
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. kancelarie prawne, obsługa IT fanpage’u Administratora);
 • właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych osobowych określonych przez Facebook Ireland Ltd. dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
      6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych, mogą one zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z serwisu społecznościowego Facebook przez podmioty nim dysponujące. Administrator nie ma jednak kontroli nad tym jakie dane gromadzi dostawca serwisów internetowych lub wtyczek. Facebook Ireland Ltd. może przekazywać Pani/Pana dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
      7. Okres przechowywania danych
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, jeżeli jest dłuższy niż okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane,
 • Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • Pani/Pana dane osobowe gromadzone przez Facebook Ireland Ltd. (m.in. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger) podlega retencji na zasadach określonych w regulaminie Facebook Ireland Ltd. Dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms.
 • Pani/Pana dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie są Państwo w stanie usunąć określonego komentarza możecie zwrócić się o to z prośbą do Administratora,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage Administratora dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie społecznościowym Facebook wynoszącym 2 lata.
      8. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
 • Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie w stosunku do danych osobowych, które zostały przez Panią/Pana podane i są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 • Zakres przysługujących Panu/Pani praw zależy od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.
      9. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych w ramach korzystania z fanpage’u Administratora jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak np. możliwość zamieszczenia komentarzy).
 
      10. Pozostałe informacje
 • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Facebook Ireland Ltd. Dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms.
 • przetwarzanie pozyskanych od Pani/Pana danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może być też wymogiem ustawowym, np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • dane osobowe Administrator uzyskuje od firmy Facebook Ireland Ltd. oraz z publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na fanpage’u Administratora.
 
 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update
 
Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited
 
Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland Ltd. za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.
Facebook Ireland Ltd. udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:
Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland Ltd. są dostępne na stronie:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Kurowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-01 14:35:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Durajewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-01 14:37:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Durajewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-03 11:18:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »