ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2022

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn.: „Rekreacja nad lubuską wodą”.

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-09 10:02:14 przez Joanna Thiele

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w dniu 08 marca 2022 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn.: „Rekreacja nad lubuską wodą”.
 
W ramach konkursu planowane jest powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”. Ww. zadanie stanowi realizację Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku, w zakresie:
- upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
Celem zadania jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rekreacji i sportu w województwie lubuskim poprzez działania zmierzające w poprawę stanu infrastruktury istniejących akwenów wodnych wykorzystywanych do kąpieli wraz z ich najbliższym otoczeniem.
 
W budżecie Województwa Lubuskiego na 2022 rok, w przedmiotowym otwartym konkursie ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” przeznaczono środki finansowe w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). W ramach konkursu mogą być realizowane zadania dotyczące istniejących ogólnodostępnych akwenów wodnych wykorzystywanych do kąpieli wraz z ich najbliższym otoczeniem, np. przystaniami, umożliwiających mieszkańcom regionu aktywne spędzanie czasu wolnego.
 
Oferty należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
  1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.lubuskie.engo.org.pl,
  2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w dniach 10-31 marca 2022 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.
Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - www.lubuskie.pl, w siedzibie Urzędu przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze oraz w Generatorze eNGO - www.lubuskie.engo.org.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-09 09:59:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Hajduk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-09 10:02:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Hajduk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-10 12:20:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
392 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony