ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe” w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-18 12:37:54 przez Sylwia Sobczyk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w 2023 roku Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych.
 
I. Cele konkursu:
Celem otwartego konkursu jest realizacja zadań publicznych Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych ujętych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 r. poz. 2624).
 
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanych dalej oferentem
lub podmiotami Programu (o których mowa w Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi).
 
II. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”, planowane jest wsparcie zadań w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych, skierowanych do dzieci, osób młodych, do 35 roku życia włącznie.
 
Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 970 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego zadania publicznego może wynieść do 15 000,00 zł.
 
Oferent może złożyć maksymalnie 2 oferty.
 
Oferty należy złożyć do dnia 9 lutego 2023 roku.
 
Oferty z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert na rzecz młodzieży" należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
  1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.lubuskie.engo.org.pl,
  2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF i podpisanej przez upoważnione osoby
    w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.
O terminie wpływu oferty wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia przesyłki, a w przypadku oferty złożonej osobiście - data wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Termin złożenia oferty elektronicznej w Generatorze eNGO mija o godz. 15.30 ostatniego dnia naboru wniosków tj. 9 lutego 2023.
 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-18 12:30:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Sobczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-18 12:37:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Sobczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-19 08:00:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony