ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5528/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
385/5528/24
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5527/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe” w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych
Nr aktu prawnego
385/5527/24
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5526/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa, w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą
Nr aktu prawnego
385/5526/24
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5525/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Marszałkowi Województwa Lubuskiego do samodzielnej oceny i uznania celowości ofert na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym oraz rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tych ofert
Nr aktu prawnego
385/5525/24
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5524/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w obszarze działania Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nr aktu prawnego
385/5524/24
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5523/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w obszarze działania Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nr aktu prawnego
385/5523/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5522/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Infrastruktury Transportowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z zakończonym projektem własnym „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie”
Nr aktu prawnego
385/5522/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5521/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia pracowników Departamentu Gospodarki i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta - Województwa Lubuskiego w sprawach związanych z realizacją projektu Wsparcie Transgranicznej Przedsiębiorczości realizowanego z Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia-Polska 2021-2027
Nr aktu prawnego
385/5521/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5520/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. w dniu 23 lutego 2024 roku
Nr aktu prawnego
385/5520/24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5519/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Lubuskie udziałów w Spółce „Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
385/5519/24
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5518/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie skierowania do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
385/5518/24
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5517/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w dniu 21 lutego 2024 roku
Nr aktu prawnego
385/5517/24
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5516/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa ulicy Tęczowej wraz z przebudową odcinka ulicy Kąpieliskowej w m. Karnin, gmina Deszczno”
Nr aktu prawnego
385/5516/24
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5515/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 000544F ul. Kręta, m. Klenica gmina Bojadła”
Nr aktu prawnego
385/5515/24
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5514/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinków dróg gminnych nr 001511F, 001513F i 001514F w miejscowości Dzierżów”
Nr aktu prawnego
385/5514/24
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5513/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz opiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego
Nr aktu prawnego
385/5513/24
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5512/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
385/5512/24
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5511/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego z siedzibą w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
385/5511/24
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5510/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu wybranego w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru FELB.06.12-IZ.00-001/23 Priorytetu 6. - Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli Działania 6.12 - Integracja obywateli państw trzecich programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027
Nr aktu prawnego
385/5510/24
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego
Tytuł aktu
Uchwała nr 385/5509/24 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 374/5313/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wykazu gminnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027
Nr aktu prawnego
385/5509/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji