Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestry, ewidencje i archiwa

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-07 17:21:45 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zgodnie z § 43 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu prowadzone są centralne rejestry kancelaryjne, które:
 • prowadzone są w skali dla całego Urzędu w systemie EZD PUW:
  • rejestr skarg i wniosków, załatwianych w trybie kpa,
  • rejestr petycji,
  • rejestr spraw sądowych;
 • znajdują się w poszczególnych departamentach, stosownie do podziału zadań:
  • w Departamencie Organizacyjno-Prawnym prowadzone są:
   • rejestr uchwał organów samorządu województwa - rejestr uchwał Zarządu,
   • rejestr aktów wewnętrznych - zarządzeń Marszałka,
   • rejestr upoważnień udzielonych przez Zarząd,
   • rejestr pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Marszałka,
   • rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
   • rejestr wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego,
   • rejestr pełnomocnictw procesowych,
   • rejestr umów cywilno-prawnych zawartych z osobami fizycznymi,
  • w Departamencie Administracyjno-Gospodarczym prowadzone są:
   • rejestr zamówień publicznych i rejestr umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
   • rejestr zamówień i umów na zakup dostaw, usług i robót budowlanych zawartych bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • w Biurze Sejmiku prowadzone są:
   • rejestr uchwał organów samorządu województwa - rejestr uchwał Sejmiku,
   • rejestr interpelacji i zapytań Radnych.
Archiwum Zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Wojewódtwa Lubuskiego w Zielonej Górze prowadzone jest przez Departament Organizacyjno-Prawny i znajduje się przy ul. Zyty 28 w Zielonej Górze.