Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej

Informacja ogłoszona dnia 2019-02-26 12:03:15 przez Monika Sobiech

Akapit nr 1 - brak tytułu

              26 lutego 2019 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.
Zgodnie z ogłoszeniem, celem konkursu było wyłonienie i zlecenie organizacjom pozarządowym zadań określonych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”, w tym:
  • organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa,
  • szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich,
  • upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
            W otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 6 grudnia 2018 roku organizacje pozarządowe złożyły 345 ofert. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie uzyskały 272 zadania.
 Konkurs podzielono na cztery rodzaje zadań:
Zadanie 1: Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o System Sportu Młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Na realizację zadania 1 przeznaczono kwotę 1.180.000 zł. Do zadania 1 przystąpiło 89 organizacji, które złożyły 189 ofert na wnioskowaną kwotę 2.686.826 zł.
Zadanie 2: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku wiejskim, akademickim, osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Do zadania 2 przystąpiło 27 organizacji, które złożyły 52 oferty na wnioskowaną kwotę 753.541 zł.
Zadanie 3: Upowszechnianie sportu dla wszystkich na poziomie wojewódzkim, upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Do zadania 3 przystąpiło 45 organizacji, które złożyły 58 ofert na wnioskowaną kwotę 775.182 zł.
Na realizację zadania 2 i 3 przeznaczono łącznie kwotę 340.000 zł.
Zadanie 4: Organizowanie lub udział w wydarzeniach sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa w kraju i za granicą. Na realizację zadania 4 przeznaczono kwotę 80.000 zł. Do zadania 4 przystąpiły 33 organizacje, które złożyły 46 ofert na wnioskowaną kwotę 452.772,50 zł.
Podmioty, którym udzielono wsparcia, zobowiązane są do przedłożenia co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zdania prawidłowo wypełnionych aktualizacji (o ile ulegają zmianie w stosunku do złożonej oferty):
  • zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego obejmującego kwotę przyznanej dotacji,
  • zaktualizowanego opisu poszczególnych działań,
  • zaktualizowanego harmonogramu zadania.
            Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.bip.lubuskie.pl, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.
            Dokumenty należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego , ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Glaz - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-26 11:37:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-26 12:03:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-26 12:03:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2048 raz(y)