Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2022

Szczegóły informacji

Otwarty konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2022 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Zakup węzy pszczelej- poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich”

Informacja ogłoszona dnia 2022-02-25 13:23:17 przez Joanna Relich

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) , art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z póżn. zm.) w dniu 22 lutego 2022 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2022 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Zakup węzy pszczelej- poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich”.
Celem konkursu jest wyłonienie oferty i powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zmierzającego w szczególności do poprawy warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez zakup oraz wymianę węzy pszczelej.
Konkurs obejmuje zadanie, którego zakończenie nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2022 roku. Wyżej wymienione zadanie stanowi realizację „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a jego realizacja  bezpośrednio przyczyni się m.in. do ogólnej poprawy warunków sanitarnych rodzin pszczelich, ochrony przed chorobami, rozwoju i kondycji pszczół oraz do wzrostu ich liczebności.
Na realizację w formie powierzenia zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w 2022 roku przeznaczona została kwota 300 000,00 zł.
Oferty na realizację zadania publicznego należy składać od dnia 28 lutego 2022 r. do dnia 21 marca 2022 roku. Każda oferta powinna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generatora eNGO dostępnej na stronie - https://lubuskie.engo.org.pl.
Oferty należy składać w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej, tj. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO i w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku pdf i podpisanej przez upoważnione osoby. Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysyłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.
Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - www.lubuskie.pl, w siedzibie Urzędu przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze oraz w Generatorze eNGO - https://lubuskie.engo.org.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-25 13:16:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Relich
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-25 13:23:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Relich
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-25 13:23:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
276 raz(y)