Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2022

Szczegóły informacji

otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-09 07:20:31 przez Joanna Relich

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w dniu 1 marca 2022 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
 
Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 100.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 25.000 zł.
Konkurs obejmuje zadanie, które realizowane będzie od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.
 
Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie - https://lubuskie.engo.org.pl. Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną.
 
Oferty z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu” należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
  1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie https://lubuskie.engo.org.pl,
  2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
 
Oferty należy złożyć do dnia 30 marca 2022 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.
 
 
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach poniżej.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-09 07:11:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Relich
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-09 07:20:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Relich
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-09 07:36:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
416 raz(y)