Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2022

Szczegóły informacji

Informacja o otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn.: „Kolarska Młodzieżowa Reprezentacja Województwa Lubuskiego”.

Informacja ogłoszona dnia 2022-12-21 11:55:33 przez Marcin Płatek - Oleszyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) w dniu 20 grudnia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn.: „Kolarska Młodzieżowa Reprezentacja Województwa Lubuskiego”.
 
Celem konkursu jest wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do popularyzacji kolarstwa poprzez stworzenie kolarskiej reprezentacji województwa lubuskiego w kategorii wiekowej junior, junior młodszy, młodzik.
W ramach konkursu planowane jest powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej pn. „Kolarska Młodzieżowa Reprezentacja Województwa Lubuskiego”. Ww. zadanie stanowi realizację Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku, w zakresie:
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
 • upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
W budżecie Województwa Lubuskiego na 2023 rok, w przedmiotowym otwartym konkursie ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej pn. „Kolarska Młodzieżowa Reprezentacja Województwa Lubuskiego” przeznaczono środki finansowe w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Do zadań realizatora należeć będzie m.in.:
 1. popularyzacja i upowszechnianie kolarstwa,
 2. przeprowadzenie naboru wśród dziewcząt i chłopców do reprezentacji województwa lubuskiego w kategorii wiekowej junior, junior młodszy, młodzik,
 3. zorganizowanie zgrupowań – kolarskich obozów przygotowawczych dla reprezentacji,
 4. zapewnienie udziału startu zawodnikom w wybranych wyścigach kolarskich,
 5. zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia dla reprezentacji, z zastrzeżeniem, że koszt jednostkowy nie może być wyższy niż 10.000 zł brutto.
 
Oferty należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
 1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.lubuskie.engo.org.pl,
 2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
Oferty na realizację zadania publicznego należy składać od dnia 22 grudnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 roku. O terminie wpływu oferty wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej decyduje odpowiednio data stempla pocztowego lub data dostarczenia przesyłki, a w przypadku oferty złożonej osobiście – data wpływu do siedziby realizatora Programu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.
 
Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - www.lubuskie.pl, w siedzibie Urzędu przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze oraz w Generatorze eNGO - www.lubuskie.engo.org.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-21 11:49:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Płatek - Oleszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-21 11:55:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Płatek - Oleszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-21 12:08:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
181 raz(y)