Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej

Informacja ogłoszona dnia 2022-12-21 12:06:39 przez Joanna Relich

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) w dniu 20 grudnia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.
Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”, planowane jest wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:
 • organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa;
 • szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego
  w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych;
 • organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;
 • upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2023 roku przeznaczona została kwota 1.950.000 zł
 
Rodzaje zadań:
 
Zadanie 1. Zadanie kierowane do klubów punktujących w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego oraz Związków Sportowych, których kluby punktują
w SSM, a także Lubuskiej Federacji Sportu.  
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników
w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Na realizację zadania 1 przeznaczono kwotę 1.100.000 zł
 
Zadanie  2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
w środowisku wiejskim, akademickim o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
Na realizację zadania 2 przeznaczono kwotę 400.000 zł
 
Zadanie 3
Upowszechnianie sportu dla wszystkich w tym dla osób niepełnosprawnych
na poziomie wojewódzkim. Upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Organizacja lub udział w wydarzeniach sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa w kraju i za granicą.
Na realizację zadania 3 przeznaczono kwotę 450.000 zł
 
Oferent zobowiązany jest do wskazania w Generatorze eNGO konkretnego ww. rodzaju zadania w ramach którego oferta będzie realizowane.
W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie trzy oferty.
Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w terminie od dnia 22 grudnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
O terminie wpływu oferty wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej decyduje odpowiednio data stempla pocztowego lub data dostarczenia przesyłki, a w przypadku oferty złożonej osobiście - data wpływu do siedziby realizatora Programu.
Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na stronie: http://www.bip.lubuskie.pl na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - www.lubuskie.pl, w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz
w Generatorze eNGO - www.lubuskie.engo.org.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-21 11:59:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Relich
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-21 12:06:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Relich
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-21 12:06:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1329 raz(y)