ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1562042

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3432
Informacja o województwie 80237
Statut Województwa Lubuskiego 25010
Petycje 22447
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 10461
Zbiorcze informacje o petycjach 8437
Złożone do Sejmiku 17738
Złożone do Marszałka i Zarządu 76466
Lobbing 876
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 7374
Informacje roczne 5130
Rady i organy doradcze 18039
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 10
Kompetencje i Zadania 7633
Informacje Bieżące 19229
Skład Prezydium 4512
Skład Rady 4713
Uchwały WRDS 6938
Stanowiska, Opinie, Apele 5905
Wojewódzka Rada Kobiet 2710
Informacja Bieżąca 2784
Skład Rady 2578
Uchwała w sprawie powołania WRK 2451
Apele i stanowiska Rady 1769
Lubuska Rada Pamięci 1259
Uchwała Lubuska Rada Pamięci 1260
Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego 1570
Skład Rady 1449
Uchwały 1037
Lubuska Rada Samorządowa 1418
Skład Rady 1783
Uchwały LRS 1871
Stanowiska LRS 1124
Lubuska Rada Kół Gospodyń Wiejskich 1051
Uchwały Rady 630
Zarząd Województwa 7084
Skład Zarządu 43621
Kompetencje Zarządu 7786
Akty prawne 9596221
Urząd Marszałkowski 27551
Kompetencje i zadania 66969
Kontakt - Departamenty i Biura 812248
Kontakt - Biuro Zamiejscowe Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 34454
Stan przyjmowanych spraw 1784
Co i jak załatwić 95251
Departamenty 278460
Sprawy 242562
Statut Urzędu 6425
Regulamin organizacyjny 68734
Struktura organizacyjna 67869
Zawiadomienia 225229
Obwieszczenia 119383
Ogłoszenia 233625
Publiczny transport zbiorowy 24165
Rejestry, ewidencje i archiwa 20730
Kontrola 6820
Procedury kontroli 5785
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 38209
Zestawienia kontroli zewnętrznych 16631
Kontrole zewnętrzne 2022 5303
Kontrole zewnętrzne 2023 1742
Dostęp do informacji publicznej 12248
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6226
Ochrona Danych Osobowych 6817
Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Facebook 2299
Elektroniczna skrzynka podawcza 6328
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 90
Tłumacz języka migowego 37128
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 11154
Praktyki u Marszałka 13511
Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego - Online 2561
Sejmik Województwa 25763
Kompetencje Sejmiku 37926
Radni Województwa 23251
Oświadczenie Klubów Radnych art. 23 ust. 3a ustawy o samorządzie województwa 888
VI kadencja (2018-2023) 1586
Zaproszenia na sesje 19475
Komisje Sejmiku 4301
VI kadencja (2018-2024) 9403
V kadencja (2014-2018) 9287
Interpelacje i zapytania Radnych 3562
Rejestry Interpelacji i zapytań 56603
Interpelacje i zapytania Radnych kadencji 2018-2024 4722
1. ARDELLI Tadeusz 2379
2. CHINALSKA Anna 9652
3. CIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 1321
4. CIEŚLAK Marek 1844
5. DAJCZAK Zofia Alicja 1257
6. FEDKO Edward Jan 4172
7. GOŚNIOWSKA-KOLA Małgorzata Barbara 22540
8. HARĘŹLAK Wioleta 634
9. HATKA Helena 2530
10. JABŁOŃSKI Marcin Artur 1377
11. JAWORSKA Maria 1240
12. JĘDRZEJCZAK Tadeusz 513
13. KOŁODZIEJ Zbigniew Jan 4510
14. KOŚCIK Zbigniew 4523
15. KOWAL Sławomir Jan 6623
16. KULCZYCKA Beata Katarzyna 13742
17. ŁATWIŃSKI Kazimierz 6093
18. MACIUSZONEK Wacław Jan 1905
19. MAKARSKA Alicja 44
20. MARCINKIEWICZ Mirosław 2371
21. MOTOWIDEŁKO Bogusław 2518
22. MROZEK Aleksandra 17912
23. Muzyka Sławomir 1211
24. PALUCH-SŁOWIŃSKA Małgorzata Beata 6930
25. POLAK Elżbieta Olga 46
26. POTĘGA Grzegorz Michał 2157
27. SURMACZ Marek Tomasz 2557
28. SYNOWIEC Anna 7357
29. ŚWIREPO Jan 7750
30. WIERCHOWICZ Jerzy 5350
MADEJ Ireneusz Marian 938
MEJZA Łukasz 3875
PŁONKA Elżbieta Teresa 1847
POLAK Elżbieta Anna 1348
TOMCZYSZYN Stanisław 503
Interpelacje i wnioski Radnych kadencji 2014-2018 3659
1. Ardelli Tadeusz 16614
2. Balcerzak Klaudiusz 18281
3. Chinalska Anna 29157
4. Ciemnoczołowski Sebastian 17310
5. Dereń Grażyna 16913
6. Fedko Edward Jan 16816
7. Fiedorowicz Czesław 20223
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 38216
9. Grabarek Grzegorz 7356
10. Jaworska Maria 3592
11. Jędrzejczak Tadeusz 4369
12. Kołodziej Zbigniew Jan 16703
13. Kościk Zbigniew 23255
14. Kowal Sławomir Jan 13089
15. Kruczkowski Józef 31741
16. Kucharska Barbara 15478
17. Maciuszonek Wacław Jan 4591
18. Marcinkiewicz Mirosław 10929
19. Mejza Łukasz 25613
20. Możejko Tomasz 11168
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 11314
22. Osińska Bożena Krystyna 6630
23. Pająk Tadeusz 7712
24. Pawlak Natalia 7604
25. Polak Elżbieta Anna 1540
26. Surmacz Marek Tomasz 10665
27. Synowiec Anna 11389
28. Tomczyszyn Stanisław 1537
29. Wołowicz Franciszek 9304
30. Wontor Tomasz Paweł 4133
Komarnicki Władysław 10934
Zaręba Marek Bogusław 1452
Paluch Robert 4586
Dajczak Władysław 9430
Sesje Sejmiku 4866
Protokoły z Sesji Sejmiku 1970
VI kadencja (2018-2024) 12805
V kadencja (2014-2018) 30972
IV kadencja (2010-2014) 22262
III kadencja (2006-2010) 7668
II kadencji (2002-2006) 7326
I kadencji (1998-2002) 7318
Imienne wykazy głosowań radnych 1255
VI kadencja (2018-2024) 6084
Nagrania z sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego kadencji 2018-2024 8090
Młodzieżowy Sejmik Województwa Lubuskiego (2023-2025) 5635
Akty prawne Młodzieżowego SWL 1255
Zaproszenia na sesje Młodzieżowego SWL 381
Kontakt - departamenty i biura 22
Zamówienia publiczne 684489
Aktualne 533417
W toku 252252
Wyniki 326539
Archiwalne 306137
Profil nabywcy 39741
Wstępne Konsultacje Rynkowe 140482
Zamówienia do kwoty netto 130 000 zł 278022
Plan postępowań o udzielenie zamówień 14708
zamówienia publiczne - ePlatforma 14992
Zamówienia COVID-19 22040
Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.- poręczenia wadium 891
Finanse i budżet województwa 35963
2024 1703
2023 6071
2022 9498
2021 10521
2020 11869
2019 16821
2018 26564
2017 32619
2016 47786
2015 44802
2014 54692
2013 63584
2012 67479
2011 44500
2010 32690
2009 22698
2008 23730
2007 18552
2006 20582
2005 9652
2004 9786
Sprawozdania finansowe Województwa Lubuskiego 21247
Sprawozdania finansowe Urzędu Marszałkowskiego 784
2018 rok 2568
2019 rok 2820
2020 rok 1698
2021 rok 1194
2022 rok 889
Sprawozdania finansowe wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 670
2018 rok 1098
2019 rok 832
2020 rok 823
Strategie, programy, raporty 47634
Główne dokumenty programowe 4274
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 23260
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 6249
Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 250
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 4508
Kontrakt Terytorialny 3831
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. 15958
Wojewódzkie programy sektorowe 2644
Strategia Energetyki 11904
Strategia Polityki Społecznej 5124
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 3332
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 6649
Programy Polityki Społecznej 12900
Strategia Rozwoju Kultury 4397
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 8350
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 3848
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 40124
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 2597
Plan transportowy 11093
Strategia Rozwoju Portu Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 2530
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 2379
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 4350
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 4338
Polityka Rowerowa Województwa Lubuskiego 2030 2014
Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego 3114
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 4433
Studium Integracji - współpraca transgraniczna 15779
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 5569
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 5255
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 19751
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 7754
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 22474
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 19610
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 12161
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 11864
Plany 4305
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 42812
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 30
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 35
Projekty - konsultacje społeczne 12813
Raport o stanie województwa 4463
Oświadczenia majątkowe 585088
Druki oświadczeń majątkowych 77733
Oświadczenia majątkowe 1282324
Majątek (mienie) województwa 20519
Nieruchomości 587124
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 55662
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 22250
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 5526
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2852
Informacje o stanie mienia 15125
Nadzór właścicielski 21122
Ogłoszenia zamieszczane do dnia 26.07.2012 14236
Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 101902
Nabory i konkursy na wolne stanowiska 1220338
Aktualne 204724
Dokumenty do pobrania 3155
W toku 546620
Wyniki 1098470
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 111609
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 164149
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 231605
Polityka społeczna 16830
Stypendia Marszałka 104876
Ośrodki adopcyjne 10369
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 6742
Zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem 8480
Organizacje pozarządowe 27145
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 115881
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 11487
Otwarte konkursy ofert 12509
Ogłoszenia 8012
2024 6264
2023 22308
2022 20175
2021 61159
2020 45368
2019 82032
2018 69370
2016 34688
2017 37604
2015 7972
2013 8509
2014 8642
2012 8191
2011 5375
Druki do pobrania 32532
Wykaz dotacji 8630
2023 9999
2022 7846
2021 10834
2020 10665
2019 28456
2018 23576
2017 16196
Wykazy dotacji archiwalne 1859
2006 2230
2007 2231
2008 2276
2009 2477
2010 2501
2011 2284
2012 3866
2013 10175
2014 6680
2015 7995
2016 8553
Tryb pozakonkursowy 3081
Ogloszenia 819984
Druki do pobrania 24463
Wykaz dotacji 60635
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 3267
Komisja konkursowa 79016
Konsultacje społeczne 29802
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 27457
V kadencja RDPPWL 572
IV kadencja RDPPWL 1769
III kadencja RDPPWL 7951
Kadencje archiwalne 820
I kadencja RDPPWL 4543
II kadencja RDPPWL 13375
Regulaminy RDPPWL 5417
Nabór do RDPPWL na V kadencję 1011
KONTAKT DO RDPPWL 6124
Akty prawne 23281
Współpraca zagraniczna 3179
Priorytety Współpracy Zagranicznej 12453
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Kultura 2757
Strategie i Programy 36323
Rejestr Instytucji Kultury 7585
Ochrona Zabytków 29912
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 9041
Protokoły komisji konkursowych 1687
Sprawy organizacyjne jednostek kultury 709
Lubuskie Talenty 18687
Ochrona zdrowia 14532
Lubuski Program Ochrony Zdrowia 2030 7502
Programy w zakresie ochrony zdrowia 41682
Programy profilaktyki zdrowotnej 7654
Psychiatria 14835
Projekt "Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom ..." 11686
Konsultacje społeczne 18847
Stypendia dla studentów studiów medycznych 33422
Stypendia dla psychologów klinicznych i psychoterapeutów 779
In vitro 18539
Bezpieczeństwo 51973
Realizacja zadań obronnych 2204
2015 11757
2016 8480
2017 12437
2018 3798
2019 3581
2020 1785
2021 1532
2022 490
2023 330
2024 171
Ochrona przeciwpożarowa 16120
Zastrzeganie dokumentów 1768
Instrukcja alarmowa 1267
Ochrona środowiska 369208
Azbest 1833
Raporty wojewódzkie 19063
Wykaz danych o środowisku 17689
Stacje Demontażu Pojazdów 18518
Punkty Zbierania Pojazdów 7766
Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami-BDO 15324
Pozwolenia zintegrowane 4744
Przemysł 16196
Fermy 16990
Przetwarzanie odpadów 18092
Informacja o wydanych pozwoleniach zintegrowanych z zakresu gospodarki odpadami 1254
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne 3729
Zgłoszenia 1976
Zmiana danych lub informacji 472
Ogłoszenia 289
Interpretacje indywidulane 1446
Decyzje z zakresu gospodarki odpadami 2175
Strategiczne mapy hałasu 739
Decyzje z zakresu geologii surowcowej 728
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 29768
Wybory samorządowe 2024 223
Akty prawne, komunikaty, obwieszczenia urzędowe 300
Wybory samorządowe 2018 6343
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 4698
Wojewódzka Komisja Wyborcza 3605
WYNIKI WYBORÓW DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 2349
Rezerwacja biletów lotniczych 53095
Wyniki kontroli zamówień publicznych 2112
EFRR 374
OŚ I 3231
OŚ II, V, IX i działanie 4.4. 3040
OŚ III, IV 10864
Kwestionariusz 813
EFS 378
OŚ VI 2326
OŚ VII 2609
OŚ VIII 2689
Kwestionariusz 786
PT 1341
Rachunki bankowe 8108

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 28255
Instrukcję korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej 6542
Mapa serwisu 18851
Statystyki 24551
Kanały RSS 14537
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 5749
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 1934
Plan działania - poprawa dostępności architektonicznej i informatycznej 1738
Kontakt 347961
« powrót do poprzedniej strony