ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usług doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych – Data Center.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 992.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 36.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 44.1 KiB)
 • Zmiana (1) treści SIWZ (PDF, 414.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.01.2021r. (PDF, 67.6 KiB)
 • Wyjasnienia(1) i Zmiana(2) treści SIWZ (PDF, 7.8 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej po zmianach (DOCX, 36.5 KiB)
 • Wyjaśnienia(2) treści SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 505 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 1.1 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 252.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 464.1 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 159.8 KiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 200.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 137 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana tresci SIWZ. (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 114.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 364.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 622.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 164.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Publikacja ogłoszeń, wkładek tematycznych i artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2021 roku”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100 KiB)
 • SIWZ (PDF, 356.3 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 50.7 KiB)
 • Projekt Umowy (PDF, 92 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 113 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 84.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 59.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert (PDF, 53.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118.4 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 218 KiB)
 • Wyjaśnienia(1) Zmiana(1) treści SIWZ (PDF, 3.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 306 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępoiwania (PDF, 392.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 114 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostarczenie opracowania pn. „Regionalny Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego z prognozą rozwoju do roku 2030.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 257.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 1.5 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 489.7 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 596 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 247.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 113.9 KiB)
 • Wyjasnienia i zmiana treści SIWZ (1). (PDF, 766 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 450.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 122.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa obsługa prawna dla Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 1.6 MiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 512 KiB)
 • Załączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej. (DOCX, 90.5 KiB)
 • Wykaz osób - załącznik nr 6 do Ogłoszenia. (PDF, 143.9 KiB)
 • Wykaz osób - w wersji edytowalnej. (DOCX, 22.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 352.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 583.2 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia. (PDF, 327.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z utrzymaniem porządku wokół budynków z podziałem na zadania.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 133.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1.6 MiB)
 • Zadanie nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-zał. nr 1a do SIWZ i umowy (PDF, 397 KiB)
 • Zadanie nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1b do SIWZ i umowy (PDF, 364.4 KiB)
 • Zadanie nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1c do SIWZ i umowy (PDF, 311.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 327.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Umowy - dotyczy wszystkich Zadań (XLS, 30 KiB)
 • Załącznik nr 4 do Umowy - dotyczy wszystkich Zadań (XLS, 30 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ(1) (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.3 MiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - ZADANIE nr 1. (PDF, 764.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - ZADANIE nr 2 i 3 (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zadanie nr 1, 2 i 3 (PDF, 67.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 218 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 311 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-13 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118.3 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 218 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 293.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w 2020 roku”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 97.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 275.7 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 500.8 KiB)
 • Projekt Umowy (PDF, 100.7 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOC, 62 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 83.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 87.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.2 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostarczenie opracowania pn. „Analiza potencjału inwestycyjnego województwa lubuskiego” w ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106 KiB)
 • SIWZ (PDF, 600.4 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 369.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SOPZ (PDF, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SOPZ (PDF, 120.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 103.1 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOC, 107.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 84.7 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (PDF, 124.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 24.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 74.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 93.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.2 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich woj. Lubuskiego na rok 2020.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 111.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 571.1 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ i Umowy (PDF, 246.6 KiB)
 • Projekt Umowy - zał. nr 5 do SIWZ (PDF, 155.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 54 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 646.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 62.5 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz paczek pocztowych i ewentualnych ich zwrotów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 oraz Wydziału Zamiejscowego Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 oraz odbioru i transportu przesyłek z siedziby głównej Zamawiającego do placówki nadawczej Wykonawcy”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 235.6 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 61.5 KiB)
 • Projekt Umowy (PDF, 95.3 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOC, 184 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści Ogłoszenia (PDF, 63.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 do Ogłoszenia (PDF, 274.3 KiB)
 • Wyjaśnienia do treści Ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 113.8 KiB)
 • Zmieniony Formularz ofertowy - zał. nr 2 do Ogłoszenia (DOC, 146 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 66.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 51.1 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 46.5 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bankowa obsługa budżetu Województwa Lubuskiego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 246.7 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 501.4 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 181.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 169 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (PDF, 112.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (1). (PDF, 605.8 KiB)
 • Formularz cenowy po zmianie. (DOC, 127 KiB)
 • Wyjaśnienia (1) i Zmiana (2) treści SIWZ. (PDF, 722 KiB)
 • Formularz ofertowy po zmianach z dn. 25.09. (DOC, 127.5 KiB)
 • Wyjaśnienia (2) i zmiana (3) treści SIWZ. (PDF, 6.3 MiB)
 • Wyjasnienia (3) i zmiana (4) tresci SIWZ. (PDF, 2.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 340.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 448.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 163.2 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów działań RPO – L2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 2. Rozwój cyfrowy.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 255.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 1.8 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 878.1 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 547.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 265 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 337.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 164.2 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru w ramach budowy Parku Technologii Kosmicznych.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.1 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1.1 MiB)
 • PFU - załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 01 do PFU (PDF, 208.5 KiB)
 • Załącznik nr 02 do PFU (PDF, 11.2 MiB)
 • Załącznik nr 03 do PFU (PDF, 434.9 KiB)
 • Załącznik nr 04 do PFU (PDF, 430.5 KiB)
 • Załącznik nr 05 do PFU (PDF, 517.2 KiB)
 • Załącznik nr 06 do PFU (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 07 do PFU (PDF, 68.4 KiB)
 • Załaczniki do PFU od nr 8 do 16 (ZIP, 11.1 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 243 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ(1) (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 615.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 997.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 57.7 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów ekologicznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych inwestycji wspartych w ramach OP 4. Środowisko i kultura RPO-L2020.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 256 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 1.9 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 995.6 KiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 549.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 271.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1). (PDF, 120.7 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (1). (PDF, 798.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 313.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 163.9 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2020 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 244.2 KiB)
 • SIWZ z załącznikami. (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. (DOC, 345 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia. (PDF, 4.4 MiB)
 • Projekt Umowy. (PDF, 330.5 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (1). (PDF, 917.7 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (2). (PDF, 201.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 441.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 824.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 163.2 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-13 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2020 roku”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 297.7 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 157.6 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 136.3 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOC, 428 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 70 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 77.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 88.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 41.8 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze” z podziałem na części (3).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.5 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 1.3 MiB)
 • Część 1 - Szczegółowy opis przemiotu zamówienia- zał. nr 1a do SIWZ (PDF, 211.7 KiB)
 • Część 2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1b do SIWZ (PDF, 283.8 KiB)
 • Część 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1c do SIWZ (PDF, 153.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 332.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 48 KiB)
 • Umowa po zmianach - zal. nr 9 do SIWZ (PDF, 145.4 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(1) (PDF, 275.7 KiB)
 • Wyjaśnienia (1) i Zmiana treści SIWZ(2) (PDF, 555.1 KiB)
 • Cześć 1-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach-zał. nr 1a do SIWZ (PDF, 212.2 KiB)
 • Wyjaśnienia(2) i Zmiana treści SIWZ(3) (PDF, 1.5 MiB)
 • Część 1- Szczegółowy opis przemiotu zamówienia po zmianach_28.07.2020-zał. nr 1a do SIWZ (PDF, 213.3 KiB)
 • Część 2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach _28.07.2020 - zał. nr 1b do SIWZ (PDF, 283.6 KiB)
 • Część 2- Formularz opis przedmiotu oferty po zmianach_28.07.2020- zał. nr 3b do SIWZ (DOCX, 35.1 KiB)
 • Część 3- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianie_28.07.2020 - zał. nr 1c do SIWZ (PDF, 155.4 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ(4) (PDF, 302.6 KiB)
 • Część 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianie_2_28.07.2020 - zał. nr 1a do SIWZ (PDF, 212.5 KiB)
 • Część 1 - Formularz-opis przedmiotu oferty po zmianie_28.07.2020 (DOCX, 30.4 KiB)
 • Część 2- Formularz-opis przedmiotu ofert po zmianie_2_28.07.2020 (DOCX, 34.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 551.2 KiB)
 • Część 3 - Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 514.6 KiB)
 • Część 1- Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 766.9 KiB)
 • Unieważnienie czynności odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania z dn. 11.08.2020 r. (PDF, 347 KiB)
 • Część 2 - Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 618.9 KiB)
 • Część 1 - Zawiadomienie o wyniku postępowania. (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. Części 1, 2 i 3 (PDF, 65.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji