ˆ

Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-02 08:46:34

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Długookresowa prognoza przepływów finansowych Województwa Lubuskiego, obejmująca lata 2006-2013 opracowana została na podstawie danych makroekonomicznych, zawartych w dokumentach i opracowaniach rządowych oraz własnych dokumentach planistycznych. Dane dla roku 2006 wynikają z uchwały budżetowej, natomiast dla lat 2007-2013 z symulacji trendów wzrostu dochodów i wydatków w aspekcie absorpcji, przypadających dla województwa w latach 207-2013, środków z funduszy UE na wsparcie realizacji programów inwestycyjnych.
W przeciwieństwie dla ukształtowanych wskaźników wzrostu dochodów i wydatków latach1999-2005, przyjęte w prognozie dla tych zbiorów wskaźniki wzrostu odpowiadają założeniom gospodarki ustabilizowanej i mieszczą się w przedziale prognoz makroekonomicznych przyjętych dla Narodowego Planu Rozwoju.
W odniesieniu do prognozy wydatków przyjęto oddzielną ścieżkę wzrostu dla wydatków bieżących i oddzielną dla – dla majątkowych.
Poziom stabilizacyjny (3%) przyjęto dla wydatków związanych z utrzymaniem administracji i wojewódzkich jednostek organizacyjnych i bardziej dynamiczny (4,5 % – 5 ,0 %) dla wydatków kształtowanych przez rynek ,to jest dla dopłat do ulgowych biletów autobusowych i do Regionalnej Kolei Pasażerskiej.
Trzeci poziom przyjęto dla wydatków majątkowych, których wysokość określono na podstawie wieloletnich programów inwestycyjnych w infrastrukturze transportowej oraz pozostałych sektorach gospodarki województwa.
W prognozie założono, że podstawowym źródłem finansowania programów inwestycyjnych będą środki z funduszy UE, przy czym – wysokość tego dofinansowania w latach 2007-2012 ukształtuje się na poziomie 180% poziomu roku 2006, a osłabnie dopiero w 2013 (124%). Aby województwo mogło skorzystać z tego poziomu dofinansowania (maksymalny poziom przy danych strumieniach dochodów własnych) potrzebne są również środki na zabezpieczenie udziału własnego (przyjęto poziom dotychczasowy – 25%).
Przyjęto w całym okresie prognozy, że część środków na sfinansowanie programu inwestycyjnego, w tym na udział własny pochodzić będzie ze środków zewnętrznych, zakupionych na rynku kapitałowym z 3-letnią karencją i 10-cioletnim okresie spłaty.
Przy tych założeniach zakupu środków na rynku kapitałowym województwo zachowa, z jednej strony wysoki poziom inwestowania ( powyżej 50% posiadanych zasobów własnych), a z drugiej - zdolność do obsługi zadłużenia i spłaty rat kapitałowych z nadwyżki operacyjnej do 2010 r.
W latach 2011 – 2013 zajdzie potrzeba rolowania kredytu, ale w granicach pełnego bezpieczeństwa dla finansów województwa. Wskaźniki obsługi zadłużenia mieszczą się w dopuszczalnych, przez ustawę o finansach publicznych, wskaźnikach (z 2,6% w roku 2006 wzrosną do 7,9% w roku 2013).Natomiast krzywa wskaźników długu wzrośnie z poziomu 16,25% w roku 2006 do 56,2% w roku 2013.
Założenie 3-letniej karencji i 10-letniego okresu spłaty długu ma też swoje negatywne skutki, a mianowicie, że następuje w pewnym punkcie czasowym kumulacja zadłużenia ,która skutkować będzie koniecznością wdrożenia zaostrzonych procedur zarządzania finansami województwa.
Podkreślić jednak należy, że wartość zrealizowanych, w tym czasie, inwestycji wyniesie 1.544 mln zł.
W prawdzie inwestycje zrealizowane prze województwo nie kreują same w sobie dodatkowych dochodów dla województwa, ale ich wpływ na oczekiwany wzrost strumieni dochodów, wynikający z poprawy koniunktury gospodarczej, którą niewątpliwie te inwestycje pobudzają, będzie znaczący.
Druga uwaga o charakterze fundamentalnym dotyczy faktu, że województwo na tym etapie prognozy nie zakłada zwiększenia pomocy ze strony budżetu Państwa, ale też nie zakłada się jej zmniejszenia, zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc w zakresie prefinansowania projektów współfinansowanych z funduszy UE. Z tych powodów, środki na prefinansowanie wykazane zostały po stronie przychodów i rozchodów jako indyferentne dla zadłużenia województwa. Dla uproszczenia analizy założono, że spłata pożyczki następować będzie w roku pobrania, choć być może w rzeczywistości ukształtuje się inny rozkład przepływów finansowych.
Nie ulega wątpliwości, że prognozę opracowano na podstawie wstępnej wiedzy co do poziomu zasilenia finansów Województwa ze środków funduszy UE, nie mniej jednak wynika z niej, że Województwo posiada duże zdolności do absorbcji tych funduszy w ramach własnych zasobów finansowych , pod warunkiem , że czynniki zewnętrzne nie zakłócą prognozowanych trendów dla wzrostu dochodów własnych i wydatków bieżących województwa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Mikołaj Radziński Data wytworzenia informacji: 2012-04-02 08:46:34
Osoba, która odpowiada za treść: Mikołaj Radziński Data wprowadzenia do BIP 2012-04-02 08:46:34
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-02 08:48:51
Osoba, która zmieniła informację: Zasilenie Danymi Data ostatniej zmiany: 2012-04-02 08:48:51
Artykuł był wyświetlony: 3766 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu