ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/666/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania Okręgowej Radzie Łowieckiej w Zielonej Górze „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIII/666/18 Obowiązujący
42 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3516/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 251/3516/18 Obowiązujący
43 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/665/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania Okręgowej Radzie Łowieckiej w Gorzowie Wielkopolskim „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIII/665/18 Obowiązujący
44 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3515/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe” - Budżet Inicjatyw Obywatelskich, w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim 251/3515/18 Nieobowiązujący
45 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/664/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania Zespołowi Ludowemu „Kłodawianki” „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIII/664/18 Obowiązujący
46 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3514/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029 251/3514/18 Obowiązujący
47 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3513/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia pracownika zatrudnionego na Stanowisku ds. obronnych i przeciwdziałania uzależnieniom w Wydziale Spraw Społecznych Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do przeprowadzania kontroli ośrodków adopcyjnych funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego 251/3513/18 Obowiązujący
48 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/663/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania Józefowi Marianowi Włoskowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIII/663/18 Obowiązujący
49 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3512/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego stanowiącego mienie Województwa Lubuskiego, po Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze postawionego w stan likwidacji 251/3512/18 Obowiązujący
50 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/662/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania Ryszardowi Teteryczowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIII/662/18 Obowiązujący
51 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/661/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania Wiesławowi Ochmanowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIII/661/18 Obowiązujący
52 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3511/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia terminu uiszczenia opłat z tytułu trwałego zarządu za 2018 rok w łącznej kwocie 68.871,33 zł przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie 251/3511/18 Obowiązujący
53 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3510/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia innego terminu zapłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego w łącznej kwocie 4.820,91 zł przez Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze za 2018 rok 251/3510/18 Obowiązujący
54 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/660/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania Józefowi Jerzemu Mińczykowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIII/660/18 Obowiązujący
55 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/659/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania Iwonie Hossa „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIII/659/18 Obowiązujący
56 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/658/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania Tadeuszowi Glapie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIII/658/18 Obowiązujący
57 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3509/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 007017F (ul. Sosnowej) w m. Droszków, Gmina Zabór” 251/3509/18 Obowiązujący
58 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3508/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa wraz z budową drogi gminnej na terenie byłej Nowosolskiej Fabryki Nici Odra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn.: „RE Odra – aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych Nowej Soli” 251/3508/18 Obowiązujący
59 2018-03-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 251/3507/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa ulicy Sosnowej w Gorzowie Wlkp.” 251/3507/18 Obowiązujący
60 2018-03-26 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIII/657/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania Kazimierzowi Gancewskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIII/657/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu