Akty prawne - Urząd Marszałkowski
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3891/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” 275/3891/18 Obowiązujący
42 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3890/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2018 rok 275/3890/18 Obowiązujący
43 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3889/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030 275/3889/18 Obowiązujący
44 2018-07-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 275/3888/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany warunków umowy o zarządzanie Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze 275/3888/18 Obowiązujący
45 2018-07-26 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 274/3887/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 274/3887/18 Obowiązujący
46 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3886/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 273/3886/18 Obowiązujący
47 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3885/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 273/3885/18 Obowiązujący
48 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3884/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 9/103/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 273/3884/18 Obowiązujący
49 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3883/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. 273/3883/18 Obowiązujący
50 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3882/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Kierownika Biura Prasowego Gabinetu Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w zakresie kontaktów z prasą 273/3882/18 Obowiązujący
51 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3881/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze do reprezentowania Województwa Lubuskiego i składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta - Województwa Lubuskiego w zakresie realizacji projektu „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego oraz osób powracających do pracy” 273/3881/18 Obowiązujący
52 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3880/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu pn. „Kooperacja - efektywna i skuteczna” 273/3880/18 Obowiązujący
53 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3879/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu pn. „Azymut-Samodzielność” 273/3879/18 Obowiązujący
54 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3878/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego w sprawach związanych z realizacją projektu pn. „Otwórz się na pomoc” 273/3878/18 Obowiązujący
55 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3877/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie - od osoby fizycznej - nieruchomości położonej w obrębie 0055 miasta Zielona Góra, oznaczonej działką nr 237/13 273/3877/18 Obowiązujący
56 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3876/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 32 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Bóbr w km 28+579,15 (dawniej km 28+601)” 273/3876/18 Obowiązujący
57 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3875/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1011F na długości ok. 2200 m na odcinku Stare Drzewce - Konradowo” 273/3875/18 Obowiązujący
58 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3874/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa obwodnicy Sokołowa o długości ok. 1,6 km – ciąg drogi powiatowej nr 1046F” 273/3874/18 Obowiązujący
59 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3873/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 Transport kolejowy 273/3873/18 Obowiązujący
60 2018-07-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 273/3872/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 234/3240/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 273/3872/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu