ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/219/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 15/219/19 Obowiązujący
42 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/218/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 232/3221/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 15/218/19 Obowiązujący
43 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/217/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 132/1706/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 15/217/19 Obowiązujący
44 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/216/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie akceptacji Zapotrzebowania na środki z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok 2019 w ramach 10 Osi Priorytetowej dla Działania 10.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania. oraz przyznania dofinansowania na zadania związane z Działaniem 10.1 realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej RPO-L2020 15/216/19 Obowiązujący
45 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/215/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 15/215/19 Obowiązujący
46 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/214/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 65/785/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 15/214/19 Obowiązujący
47 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/213/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/725/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 15/213/19 Obowiązujący
48 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/212/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 65/784/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 15/212/19 Obowiązujący
49 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/211/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/726/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 15/211/19 Obowiązujący
50 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/210/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/724/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 15/210/19 Obowiązujący
51 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/209/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/450/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 15/209/19 Obowiązujący
52 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/208/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 6/98/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18 ogłoszonego 30 sierpnia 2018 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 15/208/19 Obowiązujący
53 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/207/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 292/4160/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.5 – Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 15/207/19 Obowiązujący
54 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/206/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 15/206/19 Obowiązujący
55 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/205/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Planu Działań Promocyjnych Województwa Lubuskiego na rok 2019 15/205/19 Obowiązujący
56 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/204/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2019 roku” 15/204/19 Obowiązujący
57 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/203/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2019 roku” 15/203/19 Obowiązujący
58 2019-01-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 15/202/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. w dniu 29 stycznia 2019 r. 15/202/19 Obowiązujący
59 2000-10-16 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XX/128/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 października 2000 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego XX/128/2000 Obowiązujący
60 2000-09-04 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XIX/127/2000 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 4 września 2000 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w skutek zrzeczenia się mandatu XIX/127/2000 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu