ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4041/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 283/4010/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 września 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.5 – Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 286/4041/18 Obowiązujący
42 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4040/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 279/3957/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.3 - Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 286/4040/18 Obowiązujący
43 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4039/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa obwodnicy m. Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap III” 286/4039/18 Obowiązujący
44 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4038/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie poinformowania Zarządu Powiatu Nowosolskiego o zamiarze podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Lubuskiego o pozbawieniu kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dróg: - droga wojewódzka nr 293 na odcinku Borów – Nowe Miasteczko, od skrzyżowania z drogą wojewódzką, nr 297 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328, o długości 9,527 km, - drogą wojewódzka w granicach Gminy Otyń (bez nadanego numeru), od granicy miasta Zielona Góra do granicy miasta Nowa Sól, o długości 7,457 km 286/4038/18 Obowiązujący
45 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4037/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Lubuskiego kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie 286/4037/18 Obowiązujący
46 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4036/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 286/4036/18 Obowiązujący
47 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4035/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia założeń do konstrukcji Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 286/4035/18 Obowiązujący
48 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4034/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 286/4034/18 Obowiązujący
49 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4033/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku” 286/4033/18 Obowiązujący
50 2018-09-25 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 286/4032/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 286/4032/18 Obowiązujący
51 2018-09-17 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIX/794/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu UCHWAŁA NR XLIX/794/18 Obowiązujący
52 2018-09-17 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIX/793/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nadania Tomaszowi Furtakowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIX/793/18 Obowiązujący
53 2018-09-17 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIX/792/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nadania Grzegorzowi Zyguła „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIX/792/18 Obowiązujący
54 2018-09-17 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIX/791/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nadania Mirosławowi Kamińskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIX/791/18 Obowiązujący
55 2018-09-17 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIX/790/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nadania Zygmuntowi Adamowi Muszyńskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIX/790/18 Obowiązujący
56 2018-09-17 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIX/789/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nadania Tadeuszowi Józefowi Skrzyczyńskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIX/789/18 Obowiązujący
57 2018-09-17 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIX/788/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nadania Ochotniczej Straży Pożarnej w Witnicy „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIX/788/18 Obowiązujący
58 2018-09-17 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIX/787/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nadania Irenie Osos „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIX/787/18 Obowiązujący
59 2018-09-17 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIX/786/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nadania Monice Ewie Michalik „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIX/786/18 Obowiązujący
60 2018-09-17 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XLIX/785/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie nadania Mirosławowi Kmiecikowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” UCHWAŁA NR XLIX/785/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu