ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-01-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 235/3252/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze 235/3252/18 Obowiązujący
42 2018-01-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 235/3251/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. 235/3251/18 Obowiązujący
43 2018-01-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 235/3250/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok 235/3250/18 Obowiązujący
44 2018-01-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 235/3249/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze do reprezentowania Województwa Lubuskiego i jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Kooperacja - efektywna i skuteczna” 235/3249/18 Obowiązujący
45 2018-01-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 235/3248/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 235/3248/18 Obowiązujący
46 2018-01-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 235/3247/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 235/3247/18 Obowiązujący
47 2018-01-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 235/3246/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 152/2034/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 235/3246/18 Obowiązujący
48 2018-01-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 235/3245/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.02.01.00-08-073/09 pt. „Zwiększenie bezpieczeństwa produktu leczniczego dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii magazynowania i obrotu” 235/3245/18 Obowiązujący
49 2018-01-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 235/3244/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.02.02.00-08-133/09 pt. „Innowacja procesowa obejmująca magazynowanie i obrót produktami leczniczymi” 235/3244/18 Obowiązujący
50 2017-12-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 234/3243/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 234/3243/17 Obowiązujący
51 2017-12-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 234/3242/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego w zakresie działania Ośrodka 234/3242/17 Obowiązujący
52 2017-12-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 234/3241/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu RPLB.04.02.00-1Z.00-08-K02/17 w ramach, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 234/3241/17 Obowiązujący
53 2017-12-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 234/3240/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 234/3240/17 Obowiązujący
54 2017-12-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 234/3239/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 201/2764/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 234/3239/17 Obowiązujący
55 2017-12-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 234/3238/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 201/2763/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 234/3238/17 Obowiązujący
56 2017-12-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 234/3237/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Agencji Rozwoju Regionalnego - Spółka Akcyjna” w Zielonej Górze 234/3237/17 Uchylony
57 2017-12-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 234/3236/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 234/3236/17 Obowiązujący
58 2017-12-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 234/3235/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowych płatnych zajęć o charakterze twórczym na rzecz Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze przez Pana Czesława Grabowskiego - dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze oraz ustalenia wynagrodzenia za wykonanie tych zajęć 234/3235/17 Obowiązujący
59 2017-12-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 234/3234/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania likwidatora Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. 234/3234/17 Obowiązujący
60 2017-12-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 234/3233/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania likwidatora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze 234/3233/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu