ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-05-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 183/2481/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 183/2481/17 Obowiązujący
42 2017-05-09 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 183/2480/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. 183/2480/17 Obowiązujący
43 2017-04-28 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXX/468/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029 UCHWAŁA NR XXX/468/17 Obowiązujący
44 2017-04-28 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXX/467/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok UCHWAŁA NR XXX/467/17 Obowiązujący
45 2017-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 182/2479/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 182/2479/17 Obowiązujący
46 2017-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 182/2478/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2017 rok 182/2478/17 Obowiązujący
47 2017-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 182/2477/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 47/566/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Zmiana i wypowiedzenie/rozwiązanie umowy w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające/ARiMR” 182/2477/17 Obowiązujący
48 2017-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 182/2476/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT 182/2476/17 Obowiązujący
49 2017-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 182/2475/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 143/1855/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/16 ogłoszonego 29 czerwca 2016 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 182/2475/17 Obowiązujący
50 2017-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 182/2474/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 63/760/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy z ekspertem zewnętrznym oceniającym wnioski o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 182/2474/17 Obowiązujący
51 2017-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 182/2473/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 63/759/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna oraz Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 182/2473/17 Obowiązujący
52 2017-05-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 182/2472/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 106/1289/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 182/2472/17 Obowiązujący
53 2017-04-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 181/2471/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 113/1439/16 w sprawie przyjęcia wzoru wersji papierowej wniosku o płatność dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020–Lubuskie 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z wyłączeniem Działania 4.2 Gospodarka odpadami oraz Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, instrukcji jego wypełniania, Oświadczeń o kwalifikowalności podatku Vat oraz Oświadczenia o rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej 181/2471/17 Obowiązujący
54 2017-04-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 181/2470/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT 181/2470/17 Obowiązujący
55 2017-04-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 181/2469/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 181/2469/17 Obowiązujący
56 2017-04-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 181/2468/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 175/2369/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 181/2468/17 Obowiązujący
57 2017-04-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 181/2467/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 181/2467/17 Obowiązujący
58 2017-04-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 181/2466/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 181/2466/17 Obowiązujący
59 2017-04-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 181/2465/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT 181/2465/17 Obowiązujący
60 2017-04-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 181/2464/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. 181/2464/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu