ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/434/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT 30/434/19 Obowiązujący
42 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/433/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 289/4115/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 30/433/19 Obowiązujący
43 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/432/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Tylda Sp. z o.o. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.01.01.00-08-0026/18 pt: „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wykorzystania innowacyjnej technologii Blockchain w systemie telematycznym”, złożonego w ramach naboru RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.1. „Badania i innowacje” 30/432/19 Obowiązujący
44 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/431/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. od negatywnej oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.03.02.01-08-0021/18 pn.: „Termomodernizacja budynku biurowo – technicznego oczyszczalni ścieków w Żaganiu, ul. Chrobrego 44.”, złożonego w ramach naboru nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT 30/431/19 Obowiązujący
45 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/430/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez International Chemical Company S.A. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.01.01.01-08-0004/18 pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania i aplikacji nowatorskich biopreparatów promujących wzrost roślin”, złożonego w ramach naboru RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.1. „Badania i innowacje” 30/430/19 Obowiązujący
46 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/429/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez International Chemical Company S.A. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.01.01.00-08-0003/18 pn.: „Utworzenie Centrum Badawczego Biowęgla”, złożonego w ramach naboru RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.1. „Badania i innowacje” 30/429/19 Obowiązujący
47 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/428/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Centrum Komina Sp. z o.o. Sp. k. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.01.01.00-08-0025/18 pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy Centrum Komina Sp. z o.o. sp.k. poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie wykorzystania spieków kwarcowych do produkcji innowacyjnych paneli elewacyjnych z odzyskiem ciepła oraz termicznych frontów meblowych.”, złożonego w ramach naboru RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.1. „Badania j innowacje” 30/428/19 Obowiązujący
48 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/427/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Atlasus sp. z o.o. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.01.01.01-08-0010/18 pn.: „System automatycznej analizy i przeprowadzania oceny stanu technicznego sieci energetycznych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych oraz technik i metod sztucznej inteligencji – DRIM”, złożonego w ramach naboru RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.1. „Badania i innowacje” 30/427/19 Obowiązujący
49 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/426/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Better Software Group. S.A. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.01.01.01-08 0020/18 pn.: „Opracowanie systemu umożliwiającego opisywanie i kategoryzowanie materiałów wideo w czasie rzeczywistym przez firmę Better Software Group S.A.”, złożonego w ramach naboru RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.1. „Badania i innowacje” 30/426/19 Obowiązujący
50 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/425/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Sobex sp. z o.o. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.01.01.00-08-0009/18 pn. „Realizacja przez firmę Sobex sp. z o.o. projektu badawczego mającego na celu opracowanie innowacyjnego produktu w postaci włókna drzewnego oraz jego wykorzystanie do produkcji proekologicznych podłoży ogrodniczych do uprawy warzyw, ziół i roślin ozdobnych.”, złożonego w ramach naboru RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.1. „Badania i innowacje” 30/425/19 Obowiązujący
51 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/424/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 30/424/19 Obowiązujący
52 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/423/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 30/423/19 Obowiązujący
53 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/422/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 30/422/19 Obowiązujący
54 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/421/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 287/4067/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18 ogłoszonego 29 maja 2018 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 30/421/19 Obowiązujący
55 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/420/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/19 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 30/420/19 Obowiązujący
56 2019-04-16 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 30/419/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu dotyczącego zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne dla projektu nr RPLB.08.04.01-08-0005/16-00 pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 8.Nowoczesna edukacja Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT 30/419/19 Obowiązujący
57 2019-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 28/418/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do wynajęcia pomieszczeń, położonych w budynku Urzędu Marszałkowskiego, stanowiących własność Województwa Lubuskiego 28/418/19 Obowiązujący
58 2019-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 28/417/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok 28/417/19 Obowiązujący
59 2019-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 28/416/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 28/416/19 Obowiązujący
60 2019-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 28/415/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze 28/415/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu