ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2675/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w kolejnym (czwartym) przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 204/2 o pow. 1,6500 ha, położonej w Przełazach, gmina Lubrza 196/2675/17 Obowiązujący
42 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2674/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek” w Nowym Dworku 196/2674/17 Obowiązujący
43 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2673/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu 196/2673/17 Obowiązujący
44 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2672/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 196/2672/17 Obowiązujący
45 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2671/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 196/2671/17 Obowiązujący
46 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2670/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze 196/2670/17 Obowiązujący
47 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2669/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze 196/2669/17 Obowiązujący
48 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2668/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. 196/2668/17 Obowiązujący
49 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2667/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia procedury dotyczącej obsługi wniosku o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych 196/2667/17 Obowiązujący
50 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2666/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 196/2666/17 Obowiązujący
51 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2665/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Obsługa wniosku o płatność w ramach działania: 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020” 196/2665/17 Obowiązujący
52 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2664/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany nazwy Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli i nadania nowego statutu 196/2664/17 Obowiązujący
53 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2663/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej włączenia w obszar Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Witnica 196/2663/17 Obowiązujący
54 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2662/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 136/1775/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 ogłoszonego 29 lutego 2016 roku przez lnstytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 196/2662/17 Obowiązujący
55 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2661/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 28 stycznia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 196/2661/17 Obowiązujący
56 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2660/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 143/1855/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/16 ogłoszonego 29 czerwca 2016 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga Społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 196/2660/17 Obowiązujący
57 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2659/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji nr RPLB.06.07.00-08-0001/16-00 o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu konkursowego pt. „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 196/2659/17 Obowiązujący
58 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2658/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 196/2658/17 Obowiązujący
59 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2657/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 196/2657/17 Obowiązujący
60 2017-06-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 196/2656/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 149/1982/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 196/2656/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu