ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3058/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 137/1792/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 223/3058/17 Obowiązujący
42 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3057/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 190/2581/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 223/3057/17 Obowiązujący
43 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3056/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 140/1828/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 223/3056/17 Obowiązujący
44 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3055/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 137/1793/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizacje projektu własnego pt. „Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno - Skwierzyna w km 13+423” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 223/3055/17 Obowiązujący
45 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3054/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 185/2535/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 223/3054/17 Obowiązujący
46 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3053/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 149/1956/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. – Radnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 223/3053/17 Obowiązujący
47 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3052/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 196/2657/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 223/3052/17 Obowiązujący
48 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3051/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 154/2060/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT 223/3051/17 Obowiązujący
49 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3050/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 185/2539/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 223/3050/17 Obowiązujący
50 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3049/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 132/1704/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 223/3049/17 Obowiązujący
51 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3048/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – Projekty realizowane poza formułą ZIT 223/3048/17 Obowiązujący
52 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3047/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Kapituły Nagród rozpatrującej wnioski o przyznanie Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego oraz nagród za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski 223/3047/17 Obowiązujący
53 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3046/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Obsługa wniosku o zaliczkę dla działań M16, M19 w ramach PROW na lata 2014-2020" 223/3046/17 Obowiązujący
54 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3045/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 65/784/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 223/3045/17 Obowiązujący
55 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3044/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 59/726/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru decyzji określającej szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 223/3044/17 Obowiązujący
56 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3043/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 43/470/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze dla Działania 6.1 i 6.2 Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 223/3043/17 Obowiązujący
57 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3042/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 223/3042/17 Zmieniony
58 2017-11-02 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 223/3041/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 223/3041/17 Obowiązujący
59 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3040/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” 222/3040/17 Obowiązujący
60 2017-10-24 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 222/3039/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 222/3039/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu