ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/20/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie użyczenia nieruchomości położonych w Słubicach, stanowiących własność Województwa Lubuskiego 1/20/18 Obowiązujący
42 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/19/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa ciągu ulic: aleja Ruchu Młodzieży Niezależnej, ul. J. Piłsudskiego, ul. Górczyńskiej oraz ul. L. Okulickiego w związku z budową torowiska tramwajowego wraz z odwodnieniem na odcinku od ronda Ofiar Katynia przez aleję Ruchu Młodzieży Niezależnej, ul. J. Piłsudskiego, ul. Górczyńską, ul. L. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim” 1/19/18 Obowiązujący
43 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/18/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 269/3781/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 1/18/18 Obowiązujący
44 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/17/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/18 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 1/17/18 Obowiązujący
45 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/16/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniającej Uchwałę Nr 262/3645/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Lubuskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 1/16/18 Obowiązujący
46 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/15/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniającej Uchwałę Nr 248/3484/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna - droga woj. nr 158)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 1/15/18 Obowiązujący
47 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/14/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwalę Nr 232/3221/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 1/14/18 Obowiązujący
48 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/13/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 286/4058/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ IV - Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej (projekty przygotowawcze)) 1/13/18 Obowiązujący
49 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/12/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 279/3973/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 Transport kolejowy 1/12/18 Obowiązujący
50 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/11/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 157/2090/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/16 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT 1/11/18 Obowiązujący
51 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/10/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 151/2032/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/16 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT 1/10/18 Obowiązujący
52 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/9/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna, dla Działania 10.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania 1/9/18 Obowiązujący
53 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/8/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 1/8/18 Obowiązujący
54 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/7/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18 ogłoszonego 22 sierpnia 2018 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT 1/7/18 Obowiązujący
55 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/6/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 287/4067/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18 ogłoszonego 29 maja 2018 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 1/6/18 Obowiązujący
56 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/5/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 242/3388/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego 24 sierpnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych 1/5/18 Obowiązujący
57 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/4/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie pozytywnego rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.08.03.00-08-0083/17, pt. „Akademia kompetencji językowych i komputerowych – edycja 2”, złożonego przez Jarosław Patrzyk EURODIALOG w ramach konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 1/4/18 Obowiązujący
58 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/3/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 279/3957/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty 1/3/18 Obowiązujący
59 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/2/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 287/4070/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 października 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/18 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT 1/2/18 Obowiązujący
60 2018-11-27 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 1/1/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 282/4002/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 1/1/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu