ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2647/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 194/2647/17 Obowiązujący
2 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2646/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Oceny Projektów oraz regulaminu jej pracy dla konkursu nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w dniu 27 kwietnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 194/2646/17 Obowiązujący
3 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2645/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Oceny Projektów oraz regulaminu jej pracy dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w dniu 27 kwietnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 194/2645/17 Obowiązujący
4 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2644/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Oceny Projektów oraz regulaminu jej pracy dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/17 ogłoszonego w dniu 27 kwietnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 194/2644/17 Obowiązujący
5 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2643/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 170/2251/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/17 Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.3 – Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 194/2643/17 Obowiązujący
6 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2642/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 185/2539/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 194/2642/17 Obowiązujący
7 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2641/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 184/2501/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp., Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 194/2641/17 Obowiązujący
8 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2640/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 194/2640/17 Obowiązujący
9 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2639/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 27 czerwca 2017 r. 194/2639/17 Obowiązujący
10 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2638/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowych płatnych zajęć o charakterze twórczym na rzecz Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze przez Pana Czesława Grabowskiego - dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze oraz ustalenia wynagrodzenia za wykonanie tych zajęć 194/2638/17 Obowiązujący
11 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2637/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 194/2637/17 Obowiązujący
12 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2636/17 Zarządu Województwa Lubuskiego uchylająca Uchwałę Nr 149/1963/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dla Działania 4.2 i 4.3 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 194/2636/17 Obowiązujący
13 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2635/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 194/2635/17 Obowiązujący
14 2017-06-19 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 194/2634/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 194/2634/17 Obowiązujący
15 2017-06-14 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXII/497/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze UCHWAŁA NR XXXII/497/17 Obowiązujący
16 2017-06-14 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR XXXII/496/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie połączenia spółek Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze UCHWAŁA NR XXXII/496/17 Obowiązujący
17 2017-06-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 193/2633/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia stanowiska Zarządu Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Zielonej Górze dotyczącego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie połączenia spółek Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze 193/2633/17 Obowiązujący
18 2017-06-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 193/2632/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia stanowiska Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Lubuskiego dotyczącego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie połączenia spółek Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze 193/2632/17 Obowiązujący
19 2017-06-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 193/2631/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozpatrzenia stanowiska Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubuskiego dotyczącego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie połączenia spółek Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze 193/2631/17 Obowiązujący
20 2017-06-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 192/2630/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 192/2630/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu