ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3376/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 241/3376/18 Obowiązujący
2 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3375/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego do złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 241/3375/18 Obowiązujący
3 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3374/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego polegającego na dysponowaniu środkami pieniężnymi w związku z zawartymi umowami z bankami 241/3374/18 Obowiązujący
4 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3373/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu własnego „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie” 241/3373/18 Obowiązujący
5 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3372/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu własnego pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich: lubuskie i zachodniopomorskie” 241/3372/18 Obowiązujący
6 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3371/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem własnym „Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową” 241/3371/18 Obowiązujący
7 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3370/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 110/1387/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 241/3370/18 Obowiązujący
8 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3369/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Regionalnej Rady do spraw Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego 241/3369/18 Obowiązujący
9 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3368/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 241/3368/18 Obowiązujący
10 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3367/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020” 241/3367/18 Obowiązujący
11 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3366/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 140/1827/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 241/3366/18 Obowiązujący
12 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3365/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 137/1792/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 241/3365/18 Obowiązujący
13 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3364/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektu do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i Innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra 241/3364/18 Obowiązujący
14 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3363/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rozłożenia na raty należności wynikającej z decyzji nr 15/LRPO/2015 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. dotyczącej zwrotu dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie Projektu nr RPLB.02.03.00-08-122/10 pt. „Doradztwo we wdrożeniu zintegrowanego, informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem” 241/3363/18 Obowiązujący
15 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3362/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 43/474/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku sprawie przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie oraz instrukcji wypełnienia wniosków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6-8 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 241/3362/18 Obowiązujący
16 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3361/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze 241/3361/18 Obowiązujący
17 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3360/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 47/567/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Rozpatrywanie środków zaskarżenia w ramach działań objętych PROW na lata 2014-2020 oraz Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartych w PO Rybactwo i Morze 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające/Zarządy Województw/ARiMR” 241/3360/18 Obowiązujący
18 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3359/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 75/886/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 241/3359/18 Obowiązujący
19 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3358/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Zarządu Województwa Lubuskiego do zespołu do kategoryzacji obwodu łowieckiego leśnego nr 93, powoływanego przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie 241/3358/18 Obowiązujący
20 2018-02-13 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 241/3357/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Zarządu Województwa Lubuskiego do zespołu do kategoryzacji obwodów łowieckich leśnych, powoływanego przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze 241/3357/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu