ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 1998-11-12 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR III/5/98 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 12 listopada 1998 roku w sprawie wyboru Marszałka Sejmiku Województwa Lubuskiego III/5/98 Obowiązujący
2 1998-11-09 Uchwała sejmiku UCHWAŁA NR II/4/98 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 9 listopada 1998 roku w sprawie wyboru Marszałka Województwa Lubuskiego II/4/98 Nieobowiązujący
3 2019-01-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 12/163/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok 12/163/19 Obowiązujący
4 2019-01-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 12/162/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu 12/162/19 Obowiązujący
5 2019-01-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 12/161/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 12/161/19 Obowiązujący
6 2019-01-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 12/160/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. 12/160/19 Obowiązujący
7 2019-01-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 12/159/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033 12/159/19 Obowiązujący
8 2019-01-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 12/158/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. w dniu 8 stycznia 2019 r. 12/158/19 Obowiązujący
9 2019-01-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 12/157/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 12/157/19 Obowiązujący
10 2019-01-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 12/156/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kontroli Zewnętrznej przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 12/156/19 Obowiązujący
11 2019-01-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 12/155/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym ograniczonym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 667/4, 667/5, 667/6 i 667/76, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej 12/155/19 Obowiązujący
12 2019-01-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 12/154/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie anulowania konkursu nr RPLB.03.02.05-IZ.OO-08-K01/18 oraz uchylenia Uchwały nr 283/4014/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu dla konkursu nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Podziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 12/154/19 Obowiązujący
13 2019-01-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 12/153/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 245/3434/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 12/153/19 Obowiązujący
14 2019-01-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 12/152/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji do Spraw Stypendiów Sportowych 12/152/19 Obowiązujący
15 2019-01-08 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 12/151/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek” 12/151/19 Obowiązujący
16 2019-01-04 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 11/150/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok 11/150/19 Obowiązujący
17 2018-12-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 10/149/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 10/149/18 Obowiązujący
18 2018-12-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 10/148/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Park Technologii Kosmicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 10/148/18 Obowiązujący
19 2018-12-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 10/147/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 10/147/18 Obowiązujący
20 2018-12-31 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 10/146/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia procedury określającej proces zbierania informacji i dokumentów niezbędnych dla celów przeprowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku VAT oraz cząstkowych i skonsolidowanej deklaracji VAT jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i Województwa Lubuskiego od 1 stycznia 2017 roku 10/146/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu