ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-04-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 256/3557/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 256/3557/18 Obowiązujący
2 2018-04-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 256/3556/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia planu podziału środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2018 rok 256/3556/18 Obowiązujący
3 2018-04-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 256/3555/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektami realizowanymi w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 256/3555/18 Obowiązujący
4 2018-04-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 256/3554/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” 256/3554/18 Obowiązujący
5 2018-04-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 256/3553/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 256/3553/18 Obowiązujący
6 2018-04-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 256/3552/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa dróg w ulicach Sarnia i Dziewina w Żarach” 256/3552/18 Obowiązujący
7 2018-04-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 256/3551/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 256/3551/18 Obowiązujący
8 2018-04-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 256/3550/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego 256/3550/18 Obowiązujący
9 2018-04-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 256/3549/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 256/3549/18 Obowiązujący
10 2018-04-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 256/3548/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 256/3548/18 Obowiązujący
11 2018-04-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 256/3547/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 248/3482/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 256/3547/18 Obowiązujący
12 2018-04-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 256/3546/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 256/3546/18 Obowiązujący
13 2018-04-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 256/3545/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 110/1388/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 256/3545/18 Obowiązujący
14 2018-04-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 256/3544/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 230/3186/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.5 - Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 256/3544/18 Obowiązujący
15 2018-04-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 256/3543/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac zgłoszonych na konkurs pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!” 256/3543/18 Obowiązujący
16 2018-04-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 256/3542/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych 256/3542/18 Obowiązujący
17 2018-04-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 256/3541/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020, za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku” 256/3541/18 Obowiązujący
18 2018-04-17 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 256/3540/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” 256/3540/18 Obowiązujący
19 2018-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 254/3538/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 254/3538/18 Obowiązujący
20 2018-04-10 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 254/3537/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe” w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim 254/3537/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu