ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 264/3689/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 264/3689/18 Obowiązujący
2 2018-06-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 264/3688/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2018r., Nr NK-l.4131.79.2018.Akop 264/3688/18 Obowiązujący
3 2018-06-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 264/3687/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu Kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030 w celu skierowania do konsultacji 264/3687/18 Obowiązujący
4 2018-06-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 264/3686/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektami realizowanymi w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 264/3686/18 Obowiązujący
5 2018-06-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 264/3685/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze 264/3685/18 Obowiązujący
6 2018-06-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 264/3684/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 12 czerwca 2018 r. 264/3684/18 Obowiązujący
7 2018-06-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 264/3683/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 262/3642/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko-Międzychód” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 264/3683/18 Obowiązujący
8 2018-06-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 264/3682/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 262/3641/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin-Międzyrzecz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 264/3682/18 Obowiązujący
9 2018-06-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 264/3681/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 262/3643/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 264/3681/18 Obowiązujący
10 2018-06-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 264/3680/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 262/3640/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizacje, projektu własnego pt. „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na ode. Sulechów – Konotop” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 264/3680/18 Obowiązujący
11 2018-06-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 264/3679/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.09.01.01-08-0002/16 pt. „Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Prostej w Zielonej Górze” 264/3679/18 Obowiązujący
12 2018-06-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 264/3678/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz określenia szczegółowego trybu pracy Komisji w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze 264/3678/18 Obowiązujący
13 2018-06-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 264/3677/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji w celu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich 264/3677/18 Obowiązujący
14 2018-06-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 264/3676/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie skierowania do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 264/3676/18 Obowiązujący
15 2018-06-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 264/3675/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyboru formy zarządzania Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. 264/3675/18 Obowiązujący
16 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3674/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 263/3674/18 Obowiązujący
17 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3673/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim 263/3673/18 Obowiązujący
18 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3672/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do załatwiania spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 263/3672/18 Obowiązujący
19 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3671/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 263/3671/18 Obowiązujący
20 2018-05-29 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 263/3670/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – odcinek II, km 286+043 – 299+350” 263/3670/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu