ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-05-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 34/501/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok 34/501/19 Obowiązujący
2 2019-05-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 34/500/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich „Lubuska Odnowa Wsi”, wynikającego z „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku” 34/500/19 Obowiązujący
3 2019-05-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 34/499/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 34/499/19 Obowiązujący
4 2019-05-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 34/498/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 667/49 i 667/58, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej 34/498/19 Obowiązujący
5 2019-05-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 34/497/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 34/497/19 Obowiązujący
6 2019-05-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 34/496/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 43/470/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze dla Działania 6.1 i 6.2 Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 34/496/19 Obowiązujący
7 2019-05-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 34/495/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. 34/495/19 Obowiązujący
8 2019-05-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 34/494/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu dotyczącego zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne dla projektu nr RPLB.07.06.01-08-0002/16-00 pn. „Lubuski ośrodek wsparcia ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej 34/494/19 Obowiązujący
9 2019-05-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 34/493/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 34/493/19 Obowiązujący
10 2019-05-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 34/492/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w maju 2019 roku 34/492/19 Obowiązujący
11 2019-05-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 34/491/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. w maju 2019 roku 34/491/19 Obowiązujący
12 2019-05-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 34/490/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. w maju 2019 roku 34/490/19 Obowiązujący
13 2019-05-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 34/489/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. 34/489/19 Obowiązujący
14 2019-05-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 34/488/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze 34/488/19 Obowiązujący
15 2019-05-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 34/487/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie skierowania do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 34/487/19 Obowiązujący
16 2012-03-12 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie budowy docelowych węzłów w ciągu planowanej autostrady A2 na terenie województwa lubuskiego STANOWISKO 12.03.2012 Obowiązujący
17 2010-12-28 Uchwała sejmiku STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie projektu "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015" skierowanego do konsultacji społecznych w zakresie realizacji inwestycji drogowych w województwie lubuskim STANOWISKO 28.12.2010 Obowiązujący
18 2019-05-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 33/486/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok 33/486/19 Obowiązujący
19 2019-05-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 33/485/19 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wlkp.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 33/485/19 Obowiązujący
20 2019-05-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 33/484/19 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 7/127/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 33/484/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu