ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4190/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 293/4190/18 Obowiązujący
2 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4189/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do realizacji zadań powierzonych Departamentowi Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 293/4189/18 Obowiązujący
3 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4188/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 293/4188/18 Obowiązujący
4 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4187/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego i na rzecz Województwa Lubuskiego w sprawach majątkowych nieprzekraczających w złotych równowartości kwoty netto 30 000 euro związanych z bieżącą działalnością Województwa Lubuskiego w zakresie zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 293/4187/18 Obowiązujący
5 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4186/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 w obszarze działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 293/4186/18 Obowiązujący
6 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4185/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029 293/4185/18 Obowiązujący
7 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4184/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 732/27, położonej w Torzymiu, obręb 0073 Torzym 293/4184/18 Obowiązujący
8 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4183/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 732/16 i 732/17, położonej w Torzymiu, przy ul. Biernackiego 293/4183/18 Obowiązujący
9 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4182/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 806/3, położonej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Niepodległości, obręb 2 Górczyn 293/4182/18 Obowiązujący
10 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4181/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 806/1, położonej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Niepodległości, obręb 2 Górczyn 293/4181/18 Obowiązujący
11 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4180/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym 293/4180/18 Obowiązujący
12 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4179/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi – ulicy Południowej w m. Drezdenko” 293/4179/18 Obowiązujący
13 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4178/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa ul. Chynowskiej i ul. Słubickiej w Zielonej Górze” 293/4178/18 Obowiązujący
14 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4177/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa infrastruktury elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowych dla systemu ładowania autobusów” – rozbudowa ul. Wyczółkowskiego 293/4177/18 Obowiązujący
15 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4176/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 286/4050/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/18 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 293/4176/18 Obowiązujący
16 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4175/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 201/2765/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów po ocenie formalnej i merytorycznej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.04.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 293/4175/18 Obowiązujący
17 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4174/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 293/4174/18 Obowiązujący
18 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4173/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 245/3436/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 293/4173/18 Obowiązujący
19 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4172/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie anulowania Wezwania nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/18 oraz uchylenia Uchwały nr 289/4116/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/18 w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 – Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 293/4172/18 Obowiązujący
20 2018-11-06 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 293/4171/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 279/3973/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 Transport kolejowy 293/4171/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu