ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3185/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 229/3185/17 Obowiązujący
2 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3184/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do zawarcia umowy użyczenia obrazu olejnego na płótnie 229/3184/17 Obowiązujący
3 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3183/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora-Rzecznika Funduszy Europejskich Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego - Zarządu Województwa Lubuskiego 229/3183/17 Obowiązujący
4 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3182/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Sienkiewicza w Zielonej Górze” 229/3182/17 Obowiązujący
5 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3181/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól od km 299+350 do km 316+640” 229/3181/17 Obowiązujący
6 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3180/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka drogi gminnej nr 001514F przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 158 stanowiącego bezpośredni dojazd do miejscowości Zielątkowo” 229/3180/17 Obowiązujący
7 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3179/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Lubuski e-Urząd II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 229/3179/17 Obowiązujący
8 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3178/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 63/760/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy z ekspertem zewnętrznym oceniającym wnioski o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 229/3178/17 Obowiązujący
9 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3177/17 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 229/3177/17 Obowiązujący
10 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3176/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/17 ogłoszonego 29 sierpnia 2017 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT 229/3176/17 Obowiązujący
11 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3175/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2018 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży” 229/3175/17 Obowiązujący
12 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3174/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej 229/3174/17 Obowiązujący
13 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3173/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok 229/3173/17 Obowiązujący
14 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3172/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie podziału środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w 2018 roku na finansowanie zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 229/3172/17 Obowiązujący
15 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3171/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2018 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, w tym rozdysponowania środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa 229/3171/17 Obowiązujący
16 2017-12-05 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 229/3170/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie pisemne oraz na podjęcie uchwały Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 229/3170/17 Obowiązujący
17 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3169/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok 228/3169/17 Obowiązujący
18 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3168/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do działania w imieniu Zarządu Województwa Lubuskiego - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 (RPO-L2020) we wszystkich sprawach dotyczących rozpatrywania środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu w zakresie procedury odwoławczej 228/3168/17 Obowiązujący
19 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3167/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze do reprezentowania Województwa Lubuskiego i jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Azymut - Samodzielność” 228/3167/17 Obowiązujący
20 2017-11-28 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 228/3166/17 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze, stanowiącego własność Województwa Lubuskiego, a przekazanego w trwały zarząd Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze dla najemcy Macieja Maszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Foto-Studio-Expres” 228/3166/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu