Akty prawne - Urząd Marszałkowski
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-08-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 277/3931/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 277/3931/18 Obowiązujący
2 2018-08-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 277/3930/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 277/3930/18 Obowiązujący
3 2018-08-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 277/3929/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w zakresie zwykłego zarządu jednostką 277/3929/18 Obowiązujący
4 2018-08-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 277/3928/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 21 sierpnia 2018 r. 277/3928/18 Obowiązujący
5 2018-08-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 277/3927/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P03/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT 277/3927/18 Obowiązujący
6 2018-08-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 277/3926/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 277/3926/18 Obowiązujący
7 2018-08-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 277/3925/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 110/1387/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 277/3925/18 Obowiązujący
8 2018-08-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 277/3924/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 53/634/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 277/3924/18 Obowiązujący
9 2018-08-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 277/3923/18 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020” 277/3923/18 Obowiązujący
10 2018-08-14 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 277/3922/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie zwrotu środków dot. Beneficjenta Powiat Zielonogórski w partnerstwie z firmą Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska 277/3922/18 Obowiązujący
11 2018-08-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 276/3921/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok 276/3921/18 Obowiązujący
12 2018-08-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 276/3920/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego w sprawach związanych z realizacją projektu pn. „Otwórz się na pomoc” 276/3920/18 Obowiązujący
13 2018-08-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 276/3919/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania opraw oświetleniowych podległym jednostkom Województwa Lubuskiego 276/3919/18 Obowiązujący
14 2018-08-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 276/3918/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie drogi nr 1204 F Smardzewo – granica powiatu świebodzińskiego (działka nr 313) kategorii drogi powiatowej 276/3918/18 Obowiązujący
15 2018-08-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 276/3917/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Lubniewice w sprawie rozłożenia na raty należności wynikającej z decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 20 sierpnia 2013 r. (sygn. WFE-024-01-10/12/13) w sprawie zwrotu dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie Projektu nr RPLB.03.01.00-08-014/09 pt. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa pompowni strefowej dla miejscowości Lubniewice” 276/3917/18 Obowiązujący
16 2018-08-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 276/3916/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie zwrotu środków dot. Beneficjenta Miasto Gorzów Wielkopolski w partnerstwie z firmą Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska 276/3916/18 Obowiązujący
17 2018-08-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 276/3915/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej Panu Leszkowi Kanii dyrektorowi Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 276/3915/18 Obowiązujący
18 2018-08-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 276/3914/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej Panu Andrzejowi Buckowi dyrektorowi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze 276/3914/18 Obowiązujący
19 2018-08-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 276/3913/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej Panu Edwardowi Jaworskiemu dyrektorowi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. 276/3913/18 Obowiązujący
20 2018-08-07 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Uchwała nr 276/3912/18 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Obsługa wniosku o płatność w ramach działania: 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020” 276/3912/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu