ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 211

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Finansów - stanowisko ds. kancelaryjno-administracyjnych

Data udostępnienia: 2018-02-06

Ogłoszono dnia: 2018-02-06 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-02-16 23:59:00

Nr ogłoszenia: 211

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe ,
 2. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 3. komunikatywność, umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, dokładność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Obsługa sekretariatu Skarbnika:
 • prowadzenie rejestru faktur, rachunków,
 • odbieranie, przyjmowanie, rozdzielanie oraz wysyłanie korespondencji,
 • prowadzenie kalendarza spotkań,
 • obsługa narad i spotkań,
 • obsługa komputera, poczty elektronicznej; administrowanie w obrębie Departamentu Finansów, systemem elektronicznego obiegu dokumentów (ESOD, SIDAS),
 • prowadzenie dokumentacji spraw załatwianych na stanowisku pracy,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Departamentu Finansów w zakresie powierzonym w regulaminie organizacyjnym i pracy,
 • przygotowywanie kart ewidencji miesięcznej czasu pracy pracowników Departamentu,
 • przygotowywanie planu urlopów pracowników Departamentu,
 • prowadzenie ewidencji wyjść pracowników w czasie pracy i rozliczenie czasu pracy,
 • zamawianie, odbieranie i rozdział materiałów biurowych,
 • wystawianie delegacji służbowych,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 • prowadzenie rejestru petycji.
2) Sprawowanie nadzoru nad właściwą eksploatacją majątku znajdującego się w Departamencie Finansów oraz współpraca w tym zakresie z komórką ds. majątkowych i rozliczeń w Departamencie Administracyjno-Gospodarczym.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-16 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16.02.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko podinspektora – DF.VI. Sekretariat Skarbnika Województwa”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7    65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11 (tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-02-06 16:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-02-06 22:08:06
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-02-06 22:10:35
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-24 17:14:43
Artykuł był wyświetlony: 1946 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu