Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-10 15:22:53 przez Magdalena Warszawska - Hajewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 10 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom III sektora w ramach obszaru kultury.
 
Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:
  • zaktualizowanej kalkulacji kosztów,
  • zaktualizowanego harmonogramu,
  • zaktualizowanego opisu poszczególnych działań.
Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie www.lubuskie.pl w BIP, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.  
Dokumenty należy niezwłocznie dostarczyc osobiście lub przesłać na  adres: Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
 
Zgodnie z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert w momencie otrzymania dotacji należy dostarczyć:
  1. w przypadku podmiotów nie wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego kopię aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę lub prezydenta (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
  2. w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych i dekret powołujący kościelną osobę prawną;
  3. statut organizacji pozarządowej, podmiotu;
  4. w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli.
Poniżej zamieszczamy wyniki otwartego konkursu ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Glaz - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-10 15:15:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-10 15:22:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-10 15:47:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
765 raz(y)