ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kompetencje i Zadania

Akapit nr 1 - brak tytułu

24 lipca 2015 roku Sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240). Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Ponadto Rada działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Jednym z postanowień ustawy było powołanie wojewódzkich rad dialogu społecznego.
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie lubuskim została utworzona w dniu 23 grudnia 2015 roku Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego Nr 109/2015. 25 stycznia 2016 roku odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady, na którym członkowie wybrali na Przewodniczącego Pana Macieja Jankowskiego reprezentującego Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Do właściwości Rady należy:
1) wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach:
a) objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej lub samorządowej z terenu województwa lubuskiego,
b) o zasięgu wojewódzkim, przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego
2) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych ustaw.
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dagmara Łoś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Wróblewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-11 14:02:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Radosław Pająk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-12 13:43:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Radosław Pająk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-22 13:17:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4093 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »