ˆ

Ochrona środowiska

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Programy ochrony powietrza

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-06 00:02:31 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-06 00:20:52 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914) województwo lubuskie podzielone jest na trzy strefy oceny jakości powietrza: miasto Zielona Góra, miasto Gorzów Wielkopolski i strefę lubuską, obejmującą swym obszarem całe województwo z wyłączeniem ww. miast.
Wypełniając obowiązek nałożony przez zapisy art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.)  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi monitoring jakości powietrza. Opiera się on na wynikach otrzymanych z siedmiu stacji, z których sześć prowadzi pomiary ze względu na ochronę zdrowia ludzi a jedna, zlokalizowana w Smolarach Bytnickich, ze względu na ochronę roślin. W związku z art. 89 ww. ustawy Wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w każdej ze stref oraz dokonuje ich klasyfikacji. W przypadku stwierdzenia przekroczenia poziomu dopuszczalnego, docelowego lub długoterminowego substancji w powietrzu strefa zaliczana jest do klasy wynikowej C.
Zgodnie z zapisami art. 91 ww. ustawy dla stref zakwalifikowanych do klasy C konieczne jest opracowanie Programów ochrony powietrza
 
  • Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
  • Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10.
Sejmik Województwa Lubuskiego dnia 11 lutego 2019r. podjął uchwałę Nr III/30/19 w sprawie uchwalenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa dnia 20 lutego 2019r. pod pozycją 534
 
Pliki do pobrania :
Sejmik Województwa Lubuskiego dnia 11 lutego 2019r. podjął uchwałę Nr III/29/19 w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10.
Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa dnia 20 lutego 2019r. pod pozycją 533
 
Pliki do pobrania :
 
 Zawiadomienie    
 
Zarząd Województwa Lubuskiego opracował projekt dokumentu pn.
Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
i kieruje ww. dokument do konsultacji społecznych.
 
Pliki do pobrania :
  
Zarząd Województwa Lubuskiego stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) przekazuje do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym.
 
 
Pliki do pobrania :
   Realizacja dokumentu pn. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
 
Zarząd Województwa Lubuskiego stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) przekazuje do zaopiniowania projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10.
 
Pliki do pobrania :
 
Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego:
 
  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie określenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
  • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Pliki do pobrania :
 
Stosownie do art. 92 ust. 1 Ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego opracował projekt dokumentu pn. Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10.
Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można przesyłać do dnia 23 października 2018 r.
  • pisemnie na adres
Departament Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
  • ustanie do protokołu
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
 
Pliki do pobrania:
 
Dnia 26 lutego 2018r. Sejmik Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr XLII/626/18 przyjął  Aktualizację programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu  oraz arsenu w nim zawartych
 
 
 
Pliki do pobrania :
 
 
 
Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie określenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych,  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
 
Pliki do pobrania :
 
 
 
             Zarząd Województwa Lubuskiego stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018, poz. 799 ze zm.) przekazuje do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu   na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych . Zgodnie z art. 91 ust.2 ww. ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania  opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały. Niewydanie opinii w tym terminie oznacza akceptację projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza.
 
 
Pliki do pobrania :
 
 
1. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu
    zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych.
 
 
Zarząd Województwa Lubuskiego opracował projekt dokumentu pn.
          Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych i kieruje ww. dokument do konsultacji społecznych.
W związku z przystąpieniem do konsultacji społecznych projektu ww. dokumentu Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia  6 października 2017r. o godzinie 12.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7
 
 
Pliki do pobrania :
 
Zadanie pod nazwą "Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Programu ochrony powietrza i Sprawozdaniem z realizacji Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej, za lata 2014-2016" dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
Zarząd Województwa Lubuskiego stosownie do art. 94 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.)  opracował i podjął uchwały w sprawie przyjęcia następujących dokumentów  :
  1.  
 
Pliki do pobrania :

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Stanisław Smykaj Data wytworzenia informacji: 2012-04-06 00:02:31
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor Departamentu Środowiska-Artur Malec Data wprowadzenia do BIP 2012-04-06 00:02:31
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-06 00:20:52
Osoba, która zmieniła informację: Bartłomiej Kowalski Data ostatniej zmiany: 2019-02-26 12:44:33
Artykuł był wyświetlony: 9695 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu