ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 825704

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3424
Informacja o województwie 48255
Statut Województwa Lubuskiego 15922
Petycje 7962
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 3391
Zbiorcze informacje o petycjach 1791
Złożone do Sejmiku 4161
Złożone do Marszałka i Zarządu 18107
Lobbing 771
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 2158
Informacje roczne 1657
Sejmik Województwa 22292
Kompetencje Sejmiku 8898
Radni Województwa 7047
Zaproszenia 2053
Komisje Sejmiku 1605
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1580
Komisja Budżetu i Finansów 1674
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1509
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1510
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 1904
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 1559
Komisja Rewizyjna 1985
Komisje Doraźne Sejmiku 2249
Interpelacje i Wnioski 2430
Rejestry Interpelacji i Wniosków 6993
Interpelacje i Wnioski Radnych 1297
1. Ardelli Tadeusz 6042
2. Balcerzak Klaudiusz 5868
3. Chinalska Anna 8903
4. Ciemnoczołowski Sebastian 6073
5. Dereń Grażyna 4607
6. Fedko Edward Jan 5798
7. Fiedorowicz Czesław 7369
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 8677
9. Grabarek Grzegorz 2283
10. Jaworska Maria 1745
11. Jędrzejczak Tadeusz 2220
12. Kołodziej Zbigniew Jan 5840
13. Kościk Zbigniew 7666
14. Kowal Sławomir Jan 4361
15. Kruczkowski Józef 10442
16. Kucharska Barbara 5525
17. Maciuszonek Wacław Jan 1885
18. Marcinkiewicz Mirosław 4273
19. Mejza Łukasz 7641
20. Możejko Tomasz 3721
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 3217
22. Osińska Bożena Krystyna 2901
23. Pająk Tadeusz 3048
24. Pawlak Natalia 2393
25. Polak Elżbieta Anna 743
26. Surmacz Marek Tomasz 3938
27. Synowiec Anna 4884
28. Tomczyszyn Stanisław 709
29. Wołowicz Franciszek 3650
30. Wontor Tomasz Paweł 1870
Komarnicki Władysław 4746
Zaręba Marek Bogusław 674
Paluch Robert 2086
Dajczak Władysław 4004
Sesje Sejmiku 3784
Protokoły z Sesji Sejmiku 961
V kadencja (2014-2018) 10810
IV kadencja (2010-2014) 9971
III kadencja (2006-2010) 3612
II kadencji (2002-2006) 3665
I kadencji (1998-2002) 3364
Zarząd Województwa 6902
Skład Zarządu 12490
Kompetencje Zarządu 2737
Rady i Organy Doradcze 2038
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 286
Skład Rady 269
Kompetencje i Zadania 536
Uchwały i Dezyderaty 278
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 1
Kompetencje i Zadania 477
Informacje Bieżące 383
Skład Prezydium 131
Skład Rady 251
Uchwały WRDS 357
Stanowiska i Opinie 327
Akty prawne 4681150
Urząd Marszałkowski 10333
Kompetencje i zadania 43352
Kontakt - Departamenty i Biura 478772
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 4876
Co i jak załatwić 49089
Departamenty 53236
Sprawy 49872
Statut Urzędu 1204
Regulamin organizacyjny 42937
Struktura organizacyjna 48163
Zawiadomienia 75178
Obwieszczenia 33742
Ogłoszenia 65709
Publiczny transport zbiorowy 9907
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 12294
Kontrola 3107
Procedury kontroli 880
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 5381
Kontrole zewnętrzne 1654
Nadzór właścicielski 9423
Dostęp do informacji publicznej 3114
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1561
Elektroniczna skrzynka podawcza 1498
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 22
Tłumacz języka migowego 14987
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 5040
Praktyki u Marszałka 3792
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 508858
Aktualne 268893
W toku 142328
Wyniki 207924
Archiwalne 186517
Wyniki innych postępowań 112169
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 24496
Profil nabywcy 25551
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 3249
Dialog Techniczny 56351
Zamówienia do 30 000 Euro 104551
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 887936
Aktualne 140586
W toku 370586
Wyniki 496936
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 81290
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 84406
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 44916
Finanse i budżet województwa 22411
2018 2951
2017 14066
2016 26569
2014 37356
2015 27485
2012 54505
2013 47581
2010 22995
2011 32898
2009 15674
2008 16839
2007 13305
2006 15263
2005 6694
2004 6919
Sprawozdanie o zaległych należnościach 5078
Sprawozdania finansowe 10597
Poręczenia i gwarancje 2933
Rok 2009 4302
Rok 2007 3898
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5896
Majątek (mienie) województwa 8906
Nieruchomości 222006
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 13282
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 5897
Informacje o stanie mienia 5104
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 17656
Główne dokumenty programowe 2141
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 2480
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 911
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 1463
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 544
Kontrakt Terytorialny 546
Dokumenty programowe branżowe 722
Strategia Energetyki 1922
Strategia Polityki Społecznej 1084
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 429
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 809
Programy Polityki Społecznej 2462
Strategia Rozwoju Kultury 1024
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 1836
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 408
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 6418
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 792
Plan transportowy 3223
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 371
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 335
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 472
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 332
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1584
Studium Integracji 6360
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 2455
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 2514
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 8054
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 3646
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 10128
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 8513
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 2400
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 2621
Plany 2654
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 20083
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 2
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 1
Projekty - konsultacje społeczne 1839
Oświadczenia majątkowe 462483
Druki oświadczeń majątkowych 31203
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 388656
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1737
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 25542
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 8465
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 7002
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 4258
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 4393
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 4146
Koniec kadencji 2006-2010 1999
Początek kadencji 2010-2014 1908
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 68388
Ochrona Środowiska 143165
Raporty wojewódzkie 7126
Rejestr Informacji o Środowisku 10242
Stacje Demontażu Pojazdów 9395
Punkty Zbierania Pojazdów 4746
Polityka Społeczna 7653
Stypendia Marszałka 27702
Ośrodki adopcyjne 3888
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 2426
Organizacje Pozarządowe 25868
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 45910
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 5272
Otwarte konkursy ofert 10684
Ogłoszenia 7807
2018 7928
2017 25513
2016 29639
Ogłoszenia archwalne 277
2011 1580
2012 1975
2013 1630
2014 1863
2015 2122
Druki do pobrania 16514
Wykaz dotacji 7211
2017 5516
Wykazy dotacji archiwalne 310
2006 501
2007 486
2008 449
2009 427
2010 496
2011 487
2012 750
2013 1497
2014 1306
2015 1516
2016 1655
Tryb pozakonkursowy 2945
Ogloszenia 286415
Druki do pobrania 9864
Wykaz dotacji 15551
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 566
Komisja konkursowa 31125
Konsultacje społeczne 13146
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 19741
III kadencja RDPPWL 2565
Kadencje archiwalne 218
I kadencja RDPPWL 779
II kadencja RDPPWL 2744
Regulaminy RDPPWL 2538
Nabór do RDPPWL na III kadencję 3227
KONTAKT DO RDPPWL 3991
Akty prawne 9931
Kultura 2480
Strategie i Programy 6048
Rejestr Instytucji Kultury 1140
Ochrona Zabytków 4331
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 2134
Współpraca Zagraniczna 2621
Priorytety Współpracy Zagranicznej 2672
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Zdrowia 8553
Strategie i programy ochrony zdrowia 16929
Programy profilaktyki zdrowotnej 1951
Psychiatria 3927
KONKURS OFERT - Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego 4254
Bezpieczeństwo 39100
Realizacja zadań obronnych 737
2014 8557
2013 1564
2015 7679
2016 4295
2017 6707
2018 131
Ochrona przeciwpożarowa 4428
Rezerwacja biletów lotniczych 43195
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 18931

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 20250
Mapa serwisu 14133
Statystyki 18249
Kanały RSS 10566
Kontakt 176981

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego