ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 738964

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3424
Informacja o województwie 46040
Statut Województwa Lubuskiego 15336
Petycje 7184
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 2797
Zbiorcze informacje o petycjach 1147
Złożone do Sejmiku 3452
Złożone do Marszałka i Zarządu 13364
Lobbing 749
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 1595
Informacje roczne 1356
Sejmik Województwa 21623
Kompetencje Sejmiku 7278
Radni Województwa 6225
Zaproszenia 1076
Komisje Sejmiku 1450
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1326
Komisja Budżetu i Finansów 1437
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1287
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1315
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 1667
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 1319
Komisja Rewizyjna 1690
Komisje Doraźne Sejmiku 1963
Interpelacje i Wnioski 2321
Rejestry Interpelacji i Wniosków 6262
Interpelacje i Wnioski Radnych 1092
1. Ardelli Tadeusz 4901
2. Balcerzak Klaudiusz 5184
3. Chinalska Anna 7248
4. Ciemnoczołowski Sebastian 5296
5. Dereń Grażyna 4045
6. Fedko Edward Jan 4583
7. Fiedorowicz Czesław 6188
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 7229
9. Grabarek Grzegorz 1866
10. Jaworska Maria 1523
11. Jędrzejczak Tadeusz 2053
12. Kołodziej Zbigniew Jan 5070
13. Kościk Zbigniew 6888
14. Kowal Sławomir Jan 3624
15. Kruczkowski Józef 8236
16. Kucharska Barbara 4911
17. Maciuszonek Wacław Jan 1675
18. Marcinkiewicz Mirosław 3566
19. Mejza Łukasz 5995
20. Możejko Tomasz 3242
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 2506
22. Osińska Bożena Krystyna 2531
23. Pająk Tadeusz 2590
24. Pawlak Natalia 2108
25. Polak Elżbieta Anna 641
26. Surmacz Marek Tomasz 3470
27. Synowiec Anna 4081
28. Tomczyszyn Stanisław 596
29. Wołowicz Franciszek 3151
30. Wontor Tomasz Paweł 1569
Komarnicki Władysław 3977
Zaręba Marek Bogusław 581
Paluch Robert 1822
Dajczak Władysław 3412
Sesje Sejmiku 3664
Protokoły z Sesji Sejmiku 853
V kadencja (2014-2018) 9145
IV kadencja (2010-2014) 8735
III kadencja (2006-2010) 3227
II kadencji (2002-2006) 3283
I kadencji (1998-2002) 3104
Zarząd Województwa 6858
Skład Zarządu 10598
Kompetencje Zarządu 2369
Rady i Organy Doradcze 1421
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Kompetencje i Zadania 250
Skład Rady 134
Uchwały i Dezyderaty 127
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 1
Kompetencje i Zadania 209
Skład Rady 133
Uchwały WRDS 203
Stanowiska i Opinie 179
Akty prawne 4482372
Urząd Marszałkowski 9305
Kompetencje i zadania 41122
Kontakt - Departamenty i Biura 461665
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 3183
Co i jak załatwić 46205
Departamenty 45028
Sprawy 42329
Statut Urzędu 673
Regulamin organizacyjny 41275
Struktura organizacyjna 46937
Zawiadomienia 66363
Obwieszczenia 26985
Ogłoszenia 55882
Publiczny transport zbiorowy 8646
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 11563
Kontrola 2783
Procedury kontroli 606
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 4312
Kontrole zewnętrzne 1082
Nadzór właścicielski 7798
Dostęp do informacji publicznej 2322
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1118
Elektroniczna skrzynka podawcza 1045
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 22
Tłumacz języka migowego 12772
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 4355
Praktyki u Marszałka 3022
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 505830
Aktualne 237161
W toku 136119
Wyniki 199459
Archiwalne 178410
Wyniki innych postępowań 94967
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 24146
Profil nabywcy 24009
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 2467
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 798
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 802
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 622
Dialog Techniczny 51698
Zamówienia do 30 000 Euro 94587
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 861579
Aktualne 136101
W toku 359979
Wyniki 480934
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 79105
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 77916
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 34981
Finanse i budżet województwa 21577
2018 515
2017 11955
2016 23691
2014 35992
2015 25942
2012 53629
2013 46208
2010 21777
2011 31843
2009 15203
2008 16141
2007 12863
2006 14808
2005 6479
2004 6684
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4825
Sprawozdania finansowe 9892
Poręczenia i gwarancje 2813
Rok 2009 4121
Rok 2007 3725
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5701
Majątek (mienie) województwa 8026
Nieruchomości 200242
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 11327
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 5061
Informacje o stanie mienia 4249
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 15688
Główne dokumenty programowe 1941
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 1887
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 597
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 1129
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 267
Kontrakt Terytorialny 265
Dokumenty programowe branżowe 568
Strategia Energetyki 1327
Strategia Polityki Społecznej 759
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 222
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 355
Programy Polityki Społecznej 1875
Strategia Rozwoju Kultury 744
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 1125
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 205
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 4009
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 572
Plan transportowy 2408
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 176
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 158
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 223
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 123
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1422
Studium Integracji 5494
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 2078
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 2139
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 6767
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 3080
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 8778
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 7211
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 1707
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 1843
Plany 2445
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 17606
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 1
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 1
Projekty - konsultacje społeczne 1534
Oświadczenia majątkowe 452887
Druki oświadczeń majątkowych 29072
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 353687
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1586
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 23071
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 7401
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 6359
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 3800
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 3948
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 3859
Koniec kadencji 2006-2010 1813
Początek kadencji 2010-2014 1745
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 65649
Ochrona Środowiska 129204
Raporty wojewódzkie 6096
Rejestr Informacji o Środowisku 9635
Stacje Demontażu Pojazdów 8919
Punkty Zbierania Pojazdów 4492
Polityka Społeczna 6955
Stypendia Marszałka 23020
Ośrodki adopcyjne 3427
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 2051
Organizacje Pozarządowe 25756
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 40926
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 4826
Otwarte konkursy ofert 10681
Ogłoszenia 7804
2017 18191
2016 27993
Ogłoszenia archwalne 177
2011 876
2012 1051
2013 1003
2014 1241
2015 1285
Druki do pobrania 15479
Wykaz dotacji 7204
2017 3812
Wykazy dotacji archiwalne 182
2006 333
2007 299
2008 256
2009 259
2010 261
2011 290
2012 443
2013 1046
2014 763
2015 926
2016 958
Tryb pozakonkursowy 2944
Ogloszenia 270414
Druki do pobrania 9158
Wykaz dotacji 13783
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 334
Komisja konkursowa 28185
Konsultacje społeczne 12563
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 19055
III kadencja RDPPWL 2203
Kadencje archiwalne 135
I kadencja RDPPWL 495
II kadencja RDPPWL 1719
Regulaminy RDPPWL 2246
Nabór do RDPPWL na III kadencję 2915
KONTAKT DO RDPPWL 3808
Akty prawne 9007
Kultura 2438
Strategie i Programy 3872
Rejestr Instytucji Kultury 730
Ochrona Zabytków 3056
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 1787
Współpraca Zagraniczna 2550
Priorytety Współpracy Zagranicznej 1764
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Zdrowia 8511
Strategie i programy ochrony zdrowia 14402
Programy profilaktyki zdrowotnej 1413
Psychiatria 3430
KONKURS OFERT - Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego 3819
Bezpieczeństwo 37659
Realizacja zadań obronnych 571
2014 8247
2013 1487
2015 7337
2016 3846
2017 5801
Ochrona przeciwpożarowa 3852
Ochrona przeciwpowodziowa 1093
Rezerwacja biletów lotniczych 41897
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 17964

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 19520
Mapa serwisu 13647
Statystyki 17485
Kanały RSS 10127
Kontakt 165327

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego