ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 888062

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3426
Informacja o województwie 50448
Statut Województwa Lubuskiego 16503
Petycje 8986
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 3926
Zbiorcze informacje o petycjach 2366
Złożone do Sejmiku 4820
Złożone do Marszałka i Zarządu 22335
Lobbing 782
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 2642
Informacje roczne 1900
Sejmik Województwa 22613
Kompetencje Sejmiku 10680
Radni Województwa 7798
Zaproszenia 2916
Komisje Sejmiku 1828
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1792
Komisja Budżetu i Finansów 1911
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1741
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1716
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 2100
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 1792
Komisja Rewizyjna 2228
Komisje Doraźne Sejmiku 2565
Interpelacje i Wnioski 2531
Rejestry Interpelacji i Wniosków 8190
Interpelacje i Wnioski Radnych 1492
1. Ardelli Tadeusz 6768
2. Balcerzak Klaudiusz 6293
3. Chinalska Anna 9978
4. Ciemnoczołowski Sebastian 6530
5. Dereń Grażyna 4845
6. Fedko Edward Jan 6414
7. Fiedorowicz Czesław 7935
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 9373
9. Grabarek Grzegorz 2579
10. Jaworska Maria 1907
11. Jędrzejczak Tadeusz 2346
12. Kołodziej Zbigniew Jan 6164
13. Kościk Zbigniew 8002
14. Kowal Sławomir Jan 4798
15. Kruczkowski Józef 11181
16. Kucharska Barbara 5782
17. Maciuszonek Wacław Jan 2044
18. Marcinkiewicz Mirosław 4749
19. Mejza Łukasz 8422
20. Możejko Tomasz 3992
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 3894
22. Osińska Bożena Krystyna 3143
23. Pająk Tadeusz 3347
24. Pawlak Natalia 2641
25. Polak Elżbieta Anna 818
26. Surmacz Marek Tomasz 4180
27. Synowiec Anna 5295
28. Tomczyszyn Stanisław 788
29. Wołowicz Franciszek 3959
30. Wontor Tomasz Paweł 2072
Komarnicki Władysław 5166
Zaręba Marek Bogusław 739
Paluch Robert 2211
Dajczak Władysław 4355
Sesje Sejmiku 3896
Protokoły z Sesji Sejmiku 1049
V kadencja (2014-2018) 12079
IV kadencja (2010-2014) 10757
III kadencja (2006-2010) 3945
II kadencji (2002-2006) 3900
I kadencji (1998-2002) 3650
Zarząd Województwa 6924
Skład Zarządu 14608
Kompetencje Zarządu 3141
Rady i Organy Doradcze 2621
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 496
Skład Rady 462
Kompetencje i Zadania 902
Uchwały i Dezyderaty 499
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 1
Kompetencje i Zadania 825
Informacje Bieżące 705
Skład Prezydium 338
Skład Rady 453
Uchwały WRDS 595
Stanowiska i Opinie 573
Akty prawne 4869181
Urząd Marszałkowski 11108
Kompetencje i zadania 45187
Kontakt - Departamenty i Biura 496341
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 7186
Co i jak załatwić 51793
Departamenty 60569
Sprawy 56480
Statut Urzędu 1800
Regulamin organizacyjny 44510
Struktura organizacyjna 49169
Zawiadomienia 83131
Obwieszczenia 38799
Ogłoszenia 76322
Publiczny transport zbiorowy 11044
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 12978
Kontrola 3397
Procedury kontroli 1136
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 6319
Kontrole zewnętrzne 2155
Nadzór właścicielski 10958
Dostęp do informacji publicznej 3826
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2015
Elektroniczna skrzynka podawcza 1965
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 22
Tłumacz języka migowego 17206
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 5689
Praktyki u Marszałka 4672
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 510670
Aktualne 291198
W toku 146178
Wyniki 214642
Archiwalne 192780
Wyniki innych postępowań 121649
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 24743
Profil nabywcy 26526
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 3923
Dialog Techniczny 59804
Zamówienia do 30 000 Euro 112406
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 911368
Aktualne 146641
W toku 380758
Wyniki 507324
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 82456
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 89964
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 54334
Finanse i budżet województwa 23209
2018 4191
2017 15986
2016 28933
2014 38475
2015 28678
2012 55141
2013 48503
2010 23549
2011 33582
2009 16030
2008 17341
2007 13632
2006 15616
2005 6893
2004 7169
Sprawozdanie o zaległych należnościach 5269
Sprawozdania finansowe 11179
Poręczenia i gwarancje 3074
Rok 2009 4442
Rok 2007 4042
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 6062
Majątek (mienie) województwa 9878
Nieruchomości 235190
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 14756
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 6581
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 107
Informacje o stanie mienia 5816
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 19735
Główne dokumenty programowe 2338
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 2952
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 1248
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 1891
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 877
Kontrakt Terytorialny 826
Dokumenty programowe branżowe 898
Strategia Energetyki 2434
Strategia Polityki Społecznej 1413
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 669
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 1254
Programy Polityki Społecznej 2946
Strategia Rozwoju Kultury 1355
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 2238
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 618
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 7936
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1021
Plan transportowy 3770
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 579
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 530
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 720
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 572
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1737
Studium Integracji 6868
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 2820
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 2854
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 9009
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 4155
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 11228
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 9378
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 2887
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 3301
Plany 2806
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 21849
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 2
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 1
Projekty - konsultacje społeczne 2135
Oświadczenia majątkowe 469295
Druki oświadczeń majątkowych 33651
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 412484
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1870
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 27029
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 8917
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 7415
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 4524
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 4654
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 4330
Koniec kadencji 2006-2010 2151
Początek kadencji 2010-2014 2030
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 70840
Ochrona Środowiska 155225
Raporty wojewódzkie 7887
Rejestr Informacji o Środowisku 10791
Stacje Demontażu Pojazdów 9917
Punkty Zbierania Pojazdów 4988
Polityka Społeczna 8291
Stypendia Marszałka 30918
Ośrodki adopcyjne 4238
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 2780
Organizacje Pozarządowe 25958
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 50236
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 5637
Otwarte konkursy ofert 10687
Ogłoszenia 7808
2018 21618
2017 27895
2016 30702
Ogłoszenia archwalne 477
2011 2078
2012 2753
2013 2116
2014 2322
2015 2707
Druki do pobrania 17709
Wykaz dotacji 7216
2018 2518
2017 8391
Wykazy dotacji archiwalne 453
2006 649
2007 622
2008 641
2009 587
2010 679
2011 645
2012 1014
2013 1918
2014 1733
2015 1989
2016 2304
Tryb pozakonkursowy 2950
Ogloszenia 297882
Druki do pobrania 10422
Wykaz dotacji 16948
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 795
Komisja konkursowa 32960
Konsultacje społeczne 13659
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 20243
III kadencja RDPPWL 2920
Kadencje archiwalne 284
I kadencja RDPPWL 1002
II kadencja RDPPWL 3419
Regulaminy RDPPWL 2744
Nabór do RDPPWL na III kadencję 3432
KONTAKT DO RDPPWL 4135
Akty prawne 10706
Kultura 2499
Strategie i Programy 8142
Rejestr Instytucji Kultury 1568
Ochrona Zabytków 5482
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 2386
Współpraca Zagraniczna 2684
Priorytety Współpracy Zagranicznej 3560
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Zdrowia 8582
Strategie i programy ochrony zdrowia 19019
Programy profilaktyki zdrowotnej 2315
Psychiatria 4512
KONKURS OFERT - Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego 4720
Konsultacje społeczne 78
Bezpieczeństwo 40079
Realizacja zadań obronnych 861
2014 8762
2013 1621
2015 7890
2016 4684
2017 7179
2018 346
Ochrona przeciwpożarowa 4872
Rezerwacja biletów lotniczych 44258
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 19837

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 20943
Mapa serwisu 14602
Statystyki 18821
Kanały RSS 11004
Kontakt 185588

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego